Pot met rijksgeld voor door diefstallen gedupeerde winkeliers in Ter Apel is bijna op; Westerwolde vraagt Den Haag hem opnieuw te vullen

De pot met rijksgeld voor bestolen winkeliers in Ter Apel is bijna leeg. De gemeente Westerwolde vraagt ‘Den Haag’ hem opnieuw te vullen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken wordt gevraagd de pot voor winkeliers weer te vullen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken wordt gevraagd de pot voor winkeliers weer te vullen. Foto: Archief Huisman Media

Dat zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.

,,Er zat 15.000 euro in de pot’’, zo laat hij weten. ,,Dat bedrag is vrijwel geheel uitgekeerd aan winkeliers. Ik ga ervan uit dat het rijk positief reageert op ons verzoek en opnieuw geld geeft.’’

De pot met rijksgeld werd in het leven geroepen omdat winkeliers in Ter Apel al lang te maken hebben met diefstallen, gepleegd door een kleine groep bewoners van het asielcentrum. Bij de dieven gaat het vaak om mensen uit veilig verklaarde landen.

Schadevergoeding

Als het om een Nederlandse dief gaat, kan de winkelier via de landelijke Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA) een schadevergoeding krijgen. Die wordt op de dief verhaald.

Bij betrapte asielzoekers ligt dat anders, ook omdat die vaak geen of nauwelijks geld hebben. Om de winkeliers toch tegemoet te komen, legde het rijk de 15 mille op tafel.

Bereidheid tot aangifte

,,Het is belangrijk dat de pot opnieuw wordt gevuld en de winkeliers iets terugkrijgen voor hun verlies en de tijd en energie die gepaard gaat met diefstallen’’, zegt Velema. ,,Het is ook belangrijk omdat de bereidheid om aangifte te doen op die manier hoog blijft.’’

De schadevergoeding voor de winkeliers in Ter Apel is een van de maatregelen die in de strijd tegen overlast veroorzakende veiligelanders zijn genomen. Het rijk heeft twee zogenoemde ketenmariniers met die strijd belast. Zij werken samen met de gemeente, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), winkeliers en andere partijen.

De burgemeester streeft ernaar dat uiteindelijk helemaal geen veiligelanders meer in Ter Apel worden opgevangen, maar naar een speciale locatie elders in het land gaan. Zo’n locatie is er echter nog niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu