Geldinjectie redt tandheelkunde

Geldinjectie redt tandheelkunde

Het UMCG-bestuur redt de noodlijdende opleiding tandheelkunde met een eenmalige injectie van een half miljoen euro. Maar er moet fors bezuinigd worden.

Het UMCG-bestuur redt de noodlijdende opleiding tandheelkunde met een eenmalige injectie van een half miljoen euro. Maar er moet fors bezuinigd worden.

Voor de mondzorg in Noord-Nederland vindt de raad van bestuur van het UMCG het van groot belang dat er een tandartsenopleiding in Groningen blijft bestaan. Door een opeenstapeling van problemen stond het voortbestaan van de opleiding onder druk. ,,En omdat de tandheelkunde-opleiding in 1995 weer heropend is na vier jaar gesloten te zijn geweest, weten sommige medewerkers dat sluiting niet helemaal denkbeeldig is'', zegt interim-hoofd Lina van der Ploeg.

Geen geld voor nieuw curriculum

Na een rapport over een te strenge onderwijscultuur, een terugkerende legionella-besmetting in het gebouw en ophef over belangenverstrengeling door twee hoogleraren, kwam vorig jaar een onverwachts hoog financieel tekort aan het licht. Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, zoals de officiële naam luidt, moest eigenlijk in 2012 al vijf ton bezuinigen. Maar dat is nooit gebeurd. Daar bovenop bleek er vorig jaar een tekort van negen ton te ontstaan.

De opleiding moet daarom fors bezuinigen, acht ton op een jaarlijks budget van negenenhalf miljoen. Dat geld wordt vooral gezocht in het onderwijs, onderzoek en in de ondersteuning, maar het bezuinigingsplan is pas in mei gereed. Er is al wel een vacaturestop. De acht ton bezuiniging bestaat uit vijf ton om de structurele tekorten weg te werken en drie ton om geld te sparen voor investeringen. Door de tekorten is er geen geld het nieuwe curriculum, lesprogramma, in te voeren.

Stroomlijnen

Van der Ploeg noemt de eenmalige 5,5 ton die het UMCG-bestuur in de opleiding steekt een ,,enorm gebaar''. Het geld wordt gebruikt om toch een aantal noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. Zo worden een aantal banen die een tijd onbezet zijn gebleven weer ingevuld, zoals een hoofd skillslab, tweede kliniekmanager en afdelingshoofd. Ook wordt er geïnvesteerd in zogeheten virtual reality, zodat studenten meer vaardigheden kunnen oefenen met computeranimaties.

Het aantal patiënten is de laatste tijd ook teruggelopen en dat zorgde voor minder inkomsten en minder patiënten voor de studenten om te behandelen. Patiënten liepen weg omdat behandelingen lang duurden, ze te vaak moesten terugkomen en omdat er ondanks het tekort aan patiënten ook een wachtlijst was. De opleiding gaat daarom de behandeling van patiënten stroomlijnen en nieuwe patiënten werven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu