Gematigde stijging waterschapsbelasting Noorderzijlvest dankzij bijsturing

Het hoofdkantoor van Noorderzijlvest in Groningen. Foto: Archief DvhN

De waterschapsbelasting voor huishoudens in het beheergebied van Noorderzijlvest stijgt volgend jaar met gemiddeld 3 procent.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarplan (of: begroting) 2021 - 2024.

Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer 163 euro, een gezin met een huurhuis ongeveer 298 euro. Meerpersoonshuishoudens met een eigen huis met een WOZ-waarde van 220.000 euro betalen ongeveer 422 euro.

Een boer met met circa 80 hectare landbouwgrond betaalt in 2021 ongeveer 7049 euro, een eigenaar van een mkb-bedrijf circa 1911 euro.

‘Gematigde stijging’ dankzij bijsturing

Het waterschap spreekt van een ‘gematigde stijging’ van de waterschapslasten, vergelijkbaar met de tariefsverhogingen die andere waterschappen voorstellen en fors lager dan in voorgaande jaren. Zonder bijsturing zou de tariefsverhoging zelfs zijn opgelopen tot 9,6 procent, meldt Noorderzijlvest in een persbericht.

‘Met de verschuiving van een deel van het geplande werk, in combinatie met een kritische blik op de eigen bedrijfsvoering en het realiseren van een kleine vermindering van de eigen formatie is het waterschap in staat de lasten voor het komende jaar gematigd te laten stijgen met gemiddeld 3 procent’, licht het waterschap toe.

Investeringen in 2021

Noorderzijlvest verwacht in 2021 circa 47,5 miljoen euro te investeren in waterveiligheid (9,8 miljoen), voldoende en gezond water (26 miljoen), gezuiverd water (8,5 miljoen) en digitalisering (3,6 miljoen).

Dit jaar is 69,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Gevolgen coronacrisis

Het waterschap houdt ook rekening met – in het slechtste geval - een toename van 30 procent voor aanvragen voor kwijtschelding en oninbaarheid van belastingen als gevolg van de coronacrisis. Het reserveert een buffer voor het opvangen van de gevolgen van de crisis.

Het algemeen bestuur van Noorderzijlvest behandelt de begroting 25 november.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu