Gemeente Delfzijl kan terrein voormalig ziekenhuis Delfzicht voor 1,2 miljoen euro overnemen

Het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl is niet meer.

De gemeente Delfzijl heeft overeenstemming bereikt met vastgoedbedrijf Breadstone over de aankoop van het terrein van voormalig ziekenhuis Delfzicht. Met de aankoop is een bedrag van 1,2 miljoen euro gemoeid.

De aankoop van het oude ziekenhuisterrein is een langgekoesterde wens van de gemeente Delfzijl. De gemeente wil de ruim 6 hectare tellende lap grond gebruiken om een nieuwe woonwijk met zo’n 150 huizen te bouwen, vanwege de goede ligging van het terrein. ‘De locatie is goed ontsloten via zowel de Jachtlaan als de Hogelandsterweg en ligt vlakbij het centrum van Delfzijl en station Delfzijl West’, schrijft de gemeente.

De ruimte voor nieuwbouwhuizen komt goed van pas nu de versterkingsoperatie in Delfzijl-Noord van start gaat. Daar gaan 527 woningen tegen de vlakte en de gemeente is op zoek naar geschikte locaties om de huizen te herbouwen.

Ooit een ziekenhuis, nu een vervallen pand

De locatie Delfzicht ligt tussen de bestaande woonwijken van Delfzijl West enerzijds en het groen van het Tuikwerderrak anderzijds. Het ziekenhuis sloot in de zomer van 2018 haar deuren. Het ziekenhuis nam samen met het Lucasziekenhuis Winschoten zijn intrek in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

Vastgoedontwikkelaar Breadstone uit Baarn kocht het oude ziekenhuis in 2019 aan. Het was de bedoeling om hier een hotel voor arbeidsmigranten te ontwikkelen, maar de vraag naar die vorm van tijdelijke huisvesting viel weg.

Sinds de sluiting is het pand behoorlijk in verval geraakt. Vandalen hebben in het gebouw huisgehouden en het omliggende terrein is verloederd. Er zitten geen leidingen meer in het pand en er zitten gaten in de grond.

Tijdens de nieuwbouwbeurs (T)huis in Delfzijl in november vorig jaar is het terrein van het voormalige ziekenhuis voor het eerst gepresenteerd als mogelijke woonlocatie. Veel bezoekers van die beurs toonden interesse in de locatie.

Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten moeten nog hun zegje doen

Het voorstel tot aankoop wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en in verband met de komende gemeentelijke herindeling is ook goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereist.

Daarna wil de gemeente zo snel mogelijk beginnen met de sloop van het bestaande pand. Parallel daaraan wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van de toekomstige bebouwing en worden de benodigde procedures gestart.

Het is de verwachting dat de eerste bouwactiviteiten begin 2022 opgestart kunnen worden en de eerste woningen begin 2023 opgeleverd worden.

Nieuws

Meest gelezen

menu