Gemeente Groningen neemt eigen 'coronamaatregelen': 450 leenlaptops voor thuisonderwijs en financiële hulp voor werkloze jongeren

Foto: ANP Foto: "Luca Zennaro"

Het Groningse stadsbestuur komt kwetsbare inwoners tegemoet om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Gezinnen met een smalle beurs kunnen een laptop lenen en voor werkloze jongeren komt financiële hulp.

Dat kondigde locoburgemeester Roeland van der Schaaf (PvdA) aan in een wat ongebruikelijke bijeenkomst van de gemeenteraad. Door de coronamaatregelen is een reguliere vergadering met de raad en het college nog steeds niet mogelijk. Raadsfracties mochten wel één lid afvaardigen naar een ‘vragenuurtje’ woensdagmiddag, waarin Van der Schaaf namens het stadsbestuur toelichting gaf over urgente onderwerpen.

De SP, ChristenUnie en PvdA kaartten alle drie de positie van extra kwetsbare gezinnen aan. Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, lopen Groningers in onveilige thuissituaties extra risico en kunnen leerachterstanden optreden.

Gemeente biedt 450 laptops te leen aan

De WIJ-teams en Veilig Thuis blijven via scholen de vinger aan de pols houden, stelt Van der Schaaf. „Leerkrachten hebben in elk geval wekelijks contact met hun leerlingen en WIJ houdt weer nauw contact met scholen.” Ook via digitaal onderwijs wordt bijgehouden welke kinderen goed meedoen, en bij wie het minder gaat.

Gezinnen die niet de middelen hebben voor een eigen computer of tablet, krijgen zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de scholen. „Maar daarin zien we wel tekorten, en daarom gaat de gemeente 450 leenlaptops verzorgen”, zegt Van der Schaaf. „Die kunnen vanaf deze week worden uitgeleverd.”

Wat gebeurt er na 1 juni?

Hulp komt er ook voor culturele instellingen, sportverenigingen en buurt- of dorpshuizen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Waar mogelijk krijgen zij uitstel van betaling, bijvoorbeeld voor de huur van hun gebouwen of gemeentelijke belastingen.

Zo zijn de verenigingen op korte termijn uit de brand, maar het is de vraag wat er na 1 juni gebeurt. „Daar moeten wij ook op studeren en het is maar de vraag of we het als gemeente allemaal kunnen dragen”, zegt Van der Schaaf.

En er zijn meer plekken waar de wethouder toekomstige problemen voorziet. Zo houdt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), die Groningers met schulden ondersteunt, geen wekelijks spreekuur meer. De dienst is op afstand en voor spoedzaken nog wel bereikbaar. „We zien wel dat de schuldhulp zonder de fysieke loketten onder druk staat”, zegt Van der Schaaf. „We vermoeden dat er misschien een stuwmeer aan hulpvragen aan het ontstaan is.”

‘Werkloze jongeren mogen niet in financiële problemen komen’

Ook de zogenoemde keukentafelgesprekken waarin opnieuw wordt beoordeeld of mensen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, staan tijdelijk on hold . Maar alle bestaande afspraken daarover lopen per 1 juni af. „Het past niet bij de aard van zo’n gesprek om het telefonisch te doen”, vindt Van der Schaaf. De gemeente beraadt zich nog op een oplossing.

Op nadrukkelijke wens van vooral de SP en de PvdA beloofde Van der Schaaf een oplossing voor werkloze jongeren. Nu geldt voor jonge werklozen nog een verplichte werkzoekperiode vóórdat ze in bijstand kunnen aanvragen. Groningen onderzoekt, in navolging van Rotterdam, of die zoekperiode kan worden geschrapt. „Het mag niet zo zijn dat jongeren nu in financiële problemen komen. Ongeacht of zij hun baan zijn kwijtgeraakt door corona, of om een andere reden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu