Bewoners Schildersbuurt en Korrewegwijk: 'Gemeente Groningen stelt zich laks op tegen studentenoverlast'

Deurbellen bij een Gronings studentenhuis. Foto Archief DvhN

Nachtelijke feesten, gelal, drank, lawaai en vernielingen. De overlast door studentenhuizen in Groningen neemt toe, zo beweren bewoners van de Schildersbuurt. Ze krijgen bijval uit de Korrewegwijk.

Ook daar verenigen buurtgenoten zich uit ergernis over de extreme overlast vanuit studentenhuizen. Die is deze zomer buitenproportioneel, zegt Henk Troudes die in de Billitonstraat woont.

,,Studenten aan de Bankastraat houden grote feesten, met veel lawaai. Onze tuinen grenzen aan elkaar. De tuin staat vol mensen die drinken en schreeuwen. Naarmate er meer drank in gaat, wordt het erger. We bellen geregeld met het Meldpunt Overlast.’’

Volgens hem is het dit jaar veel erger dan andere jaren vanwege corona. ,,Ze kunnen niet naar de kroeg en in het Noorderplantsoen mogen ze niet meer drinken.’’ Ook is in de Bankastraat 80 procent van de bewoners student, volgens hem. ,,Het is ook hier net een campus.’’

‘Van der Schaaf wil een gemêleerde stad: doe dan iets!’

Hij en zijn buurtgenoten trachten in gesprek te komen met de gemeente. Dat valt ze niet mee. ,,Ik heb met de wijkwethouder gemaild, maar krijg geen reactie, ik heb het idee dat de gemeente het niet serieus neemt. Roeland van der Schaaf beweert in de krant dat het zo belangrijk is dat een stad een gemêleerde bevolking heeft. Nou, doe daar dan wat aan!’’

Zo eenvoudig valt de gemeente niet te bewegen om in te grijpen tegen de studentenoverlast, zegt Berni Thomassen uit de Schildersbuurt. Hij stelde onlangs samen met buurtgenoten een brandbrief op, ondertekend door veertig huishoudens, waarin ze de gemeente sommeren in te grijpen tegen de overlast vanuit studentenhuizen.

Spanning neemt toe

Een echte reactie bleef uit, zegt Thomassen. ,,Tot afgelopen vrijdag, toen zaten we bij Van der Schaaf, maar hij wist nauwelijks van de problematiek. Als het goed is, heeft de gemeente maandag besloten hoe om te gaan met overlasthuizen.’’

Volgens Thomassen loopt de spanning in de Schildersbuurt op. ,,De studenten hebben een auto van een buurtgenoot onder geplast, ze vernielen fietsen en auto’s, het wordt er bepaald niet gezelliger op. Bovendien liggen wij wakker van de herrie van die feesten. En van de adrenaline. Het is niet leuk om de politie te bellen.’’

Woordvoerder Manon Hoiting van wethouder Van der Schaaf zegt dat de overlasthuizen inderdaad besproken zijn met de burgemeester en andere betrokkenen. ,,Er wordt aan oplossingen gewerkt.’’ Over de inhoud van de oplossingen kan ze nog niks zeggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu