Gemeente Groningen verwacht een tekort van 10 tot 20 miljoen door coronacrisis

Foto: Pixabay.

De gemeente Groningen verwacht een negatief financieel resultaat van tussen de 10 en 20 miljoen door de coronacrisis.

Dat komt vooral omdat de gemeente veel minder inkomsten ontvangt uit parkeren, logiesbelasting en leges van evenementen. Tegelijk zijn uitgaven voor handhaving, allerlei maatregelen en het uitvoeren van ondersteuningsmaatregelen als de TOZO veel hoger.

De gemeente verwacht een ,,reële vergoeding” vanuit het Rijk, ter compensatie van de coronacrisis. Gemeenten en het Rijk voeren daar nu gesprekken over.

‘We blijven investeren’

De gemeente blijft investeren, zo schrijft het college in de ‘Voorjaarsbrief’ die ze vandaag naar de raad stuurde. Wethouder financiën Paul de Rook: ,,Er zijn uiteraard grote zorgen en onzekerheden op de korte termijn, maar de lange termijn moeten we niet uit het oog verliezen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu