Gemeente Groningen wil miljoenen uit Nationaal Programma in Ten Boer, Beijum en Lewenborg steken

ANP ANP

Ruim 62 miljoen mag de gemeente Groningen in totaal besteden uit het Nationaal Programma Groningen. Als het aan burgemeester en wethouders ligt, gaat dat geld vooral naar de plekken met de meeste aardbevingsschade: Ten Boer, Beijum en Lewenborg.

Dat stelt het gemeentebestuur voor in een concept-programmaplan. Als de gemeenteraad en het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) ermee akkoord gaan, kan het worden uitgevoerd.

Via het NPG stelt het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar aan de Groningse gemeenten met een looptijd van tien jaar. Dat geld kunnen de gemeenten gebruiken voor economische versterking, betere leefbaarheid en verduurzamingsprojecten, om de schade door de gaswinning te compenseren. Voor versterking van beschadigde huizen is het geld niet bedoeld.

Groningen wil NPG-gelden vooral in zwaar getroffen Ten Boer investeren

De gemeente Groningen krijgt de komende tien jaar in totaal bijna 62,3 miljoen euro aan NPG-gelden. Daarvan wil het college ruim 31,5 miljoen besteden aan dorpsvernieuwing in de voormalige gemeente Ten Boer, waarbij ook de dorpen Garmerwolde, Lellens, Sint-Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum horen.

Zo’n grote reservering is gerechtvaardigd, vindt het gemeentebestuur, omdat vooral Ten Boer zwaar getroffen is door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Er wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en het levensloopbestendig maken van bestaande woningen.

De gemeente wil ook recreatie in het gebied stimuleren door bijvoorbeeld fiets-, wandel en vaarroutes uit te breiden, en zorgen voor meer biodiversiteit in de openbare ruimte.

20 miljoen voor wijkvernieuwing Lewenborg en Beijum

In de wijken Lewenborg en Beijum in het noordoosten van de stad Groningen is ook relatief veel aardbevingsschade. „Bovendien staan de wijken voor grote sociale opgaven door armoede en jeugdproblematiek”, schrijft het college. Het wil 20 miljoen uit het NPG investeren in de wijken.

Dat geld gaat onder andere naar onderwijs en coaching voor jeugd en het verbeteren van taal en digitale vaardigheden. „Daarnaast zijn er plannen voor het versterken van de wijkaccommodaties, nieuwe woon(zorg)concepten, het versterken van het groen en de openbare ruimte en het versnellen van de energietransitie.”

Overige 10 miljoen voor projecten die bij doelen NPG passen

De resterende 10 miljoen euro kan worden ingezet voor projecten die passen bij de doelen van het NPG: ‘thema’s als onderwijs, toekomstbestendige bedrijvigheid, energietransitie, bereikbaarheid, gezondheid en het versterken van het landschap’.

De gemeente wil er bijvoorbeeld een zonthermiepark in Dorkwerd mee financieren. Daar wordt via zonnecollectoren warmte opgewekt, die gebruikt kan worden om op een duurzame manier huizen te verwarmen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu