Gemeenteraad wil Veendam niet onder dwang van het gas af. De zorgen zijn groot. 'Overal windmolens en zonneparken: dat doet ons pijn'

De gemeenteraad van Veendam wil geen dwang om Veendam van het gas af te halen bij de energietransitie. Ook moet er niet alleen gekeken worden naar wind- en zonne-energie maar naar alle alternatieve bronnen en opslag van energie.

De raad van Veendam behandelde maandagavond de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) en blijft net als in september vorig jaar, in grote meerderheid tegen de aanleg van nog meer grootschalige wind- en zonneparken.

Aantasting open Groninger landschap

,,We maken ons grote zorgen over de verregaande aantasting van het open Groninger landschap. Overal molens en parken: dat doet ons pijn. Onderzoek alle vormen van energie, zelfs kernenergie’’, betoogt Christel Knot van GemeenteBelangen (GB). Ook is er volgens de raad te weinig ruimte voor inspraak van burgers.

De RES is een plan van alle gemeenten, de provincie en de twee waterschappen in Groningen. Er staat in waar hoe veel energie duurzaam wordt opgewekt in 2030.

Ook de ambities voor de toekomst zijn erin beschreven. Alle regio’s in Nederland maken zo’n RES. Dat is nodig om het landelijke klimaatbeleid te kunnen uitvoeren.

Wind en zon

De Veendammer raad vindt dat er te nadrukkelijk en te eenzijdig alleen naar wind- en zonne-energie wordt gekeken. Ook wordt gesteld dat er te weinig draagvlak onder de bevolking is. Inwoners van Veendam moeten actief betrokken worden bij planvorming. Er zou meer voorlichting en consultatie moeten komen.

,,Wat nu voorligt, voldoet nog steeds niet’’, aldus Knot. Zij diende maandagavond een motie in, mede namens PvdA, SP, VUK, ChristenUnie, VVD, Lijst Mooijman en VUK. Coalitiepartijen CDA en D66 stemden tegen de motie.

,,De impact van grootschalige windparken op mens en milieu roept steeds meer vragen op en het publieke draagvlak voor grootschalige zonneparken neemt af’’, zo wordt in de motie gesteld. ,,De raad onderkent het belang van duurzaamheid en energietransitie. Maar we willen onderzoek zien naar alle alternatieve bronnen en opslag van energie, voor de korte maar ook langere termijn om te komen tot een breder pakket aan plannen.’’

Niet verantwoord

Ook de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van voorliggende plannen zijn volgens de Veendammer raad onvoldoende uitgewerkt. ,,Waardoor het maken van keuzes op dit moment niet verantwoord is."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu