Gemeente en provincie Groningen steken 22 miljoen euro per jaar in cultuur in Stad en Ommeland

Om talentontwikkeling te borgen, blijft de gemeente Groningen het Haydn Jeugd Strijkorkest subsiëren. Foto: Eigen foto

De gemeente en provincie Groningen willen zich de komende vier jaar samen sterk maken voor een breed en bruisend cultureel aanbod. Daarom trekken ze er beide ruim 11 miljoen euro per jaar voor uit.

Dat is te lezen in de cultuurnota’s die deze week zijn vastgesteld. Deze nota’s volgen op de kadernota cultuur .

‘Juist in een mondiale crisis als deze dragen kunst en cultuur bij aan de samenleving. Onze ambities en die van de instellingen zijn juist nu van belang als stip op de horizon’, licht cultuurwethouder Paul de Rook in een persbericht toe.

Kunst en cultuur voor iedereen

De gemeente Groningen zet daarbij in op kunst en cultuur voor iedereen. Het is de bedoeling dat kunst en cultuur, door cultuurcoaches in te zetten en met projecten als De Wijk de Wereld , tot in de wijken en dorpen doordringt. Bovendien worden financiële drempels weggenomen voor voor inwoners met een smalle beurs.

Daarnaast wordt de openbare ruimte nog beter ingezet als podium of tentoonstellingsruimte: er komen nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte en festivals en voorstellingen in de buitenlucht worden ondersteund.

Cultuur en vrijetijdseconomie verbinden

De provincie Groningen vindt het belangrijk ‘een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland te stimuleren’. Om cultuur en vrijetijdseconomie meer te verbinden krijgen meer evenementen een structurele subsidie.

Omdat ze bovendien hecht aan het versterken van de erfgoedsector, krijgt een aantal borgen en streekmusea een hogere subsidie dan de Kunstraad Groningen had geadviseerd.

Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een dienstencentrum (Shared Service Centre) om vakkennis en menskracht gemakkelijker en goedkoper beschikbaar te maken.

Advies Kunstraad Groningen

De cultuurprogramma’s zijn gebaseerd op adviezen van de Kunstraad Groningen. Gemeente en provincie Groningen hebben echter op een aantal punten ook andere keuzes gemaakt. Daarbij was ook de coronacrisis was van invloed, stellen zij. Instellingen krijgen bijvoorbeeld een hogere subsidie dan de Kunstraad had geadviseerd.

Klassieke muziek

Samen steunen provincie en gemeente de klassieke muziek. Om ook talentontwikkeling te borgen, blijft de gemeente het Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival subsidiëren.

De provincie kiest voor ondersteuning voor de breedte van deze sector. Dat doet ze met een nog uit te werken nieuwe incidentele subsidieregeling voor vernieuwingen in de klassieke muziek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu