Gemeente Groningen onderscheidt vertrekkend UMCG-bestuurder Henk Snapper met erepenning

Henk Snapper en zijn gezin met burgemeester Koen Schuiling.

Snapper was sinds 2004 werkzaam voor het UMCG. De laatste toen jaar was hij vicevoorzitter van de raad van bestuur. Vanaf januari maakt hij deel uit van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Naast de Erepenning van de gemeente Groningen ontving Snapper ook de Thomassen à Thuessinkpenning. Andrée van Es, voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG, reikte deze aan hem uit.