Gemeente Groningen krijgt zware dobber aan verhuizing van stadsnomaden naar Hoogkerk | analyse

De verplaatsing van vele tientallen stadsnomaden in Groningen naar Hoogkerk is allerminst een gelopen race.

De stadsnomaden op hun huidige locatie Het Wieland aan de Peizerweg in Groningen.

De stadsnomaden op hun huidige locatie Het Wieland aan de Peizerweg in Groningen. Foto: Corné Sparidaens

Naast het verzet van de omwonenden op de beoogde locaties in Hoogkerk hebben ook de stadsnomaden grote bedenkingen. Beide partijen vinden dat de gemeente Groningen met het opdringen van de twee locaties aan de Aduarderdiepsterweg te hard van stapel loopt. Daarmee kan ze de plank nog behoorlijk misslaan.

Hoogkerk voelt zich overvallen

De inwoners van Hoogkerk voelen zich door de gemeente overvallen. Omdat niet te praten valt over andere locaties en de leefbaarheid in het geding is, dreigen ze naar de rechter te stappen. De stadsnomaden van Het Wieland (Peizerweg) en het Rollend Goed (Euvelgunne) vrezen dat de druk op de omgeving in Hoogkerk te groot wordt. De nieuwe terreinen zijn te klein voor de toestroom van 45 ‘wooneenheden’. De stadsnomaden hebben ruimte nodig om met hun wagens en eigen voorzieningen als woongemeenschap te kunnen leven.

De woongroepen die in de volksmond stadsnomaden worden genoemd, benadrukken dat ze vaak jarenlang in een vertrouwde samenstelling leven. De woongroepen verschillen van elkaar, qua grootte, leeftijd, samenstelling, omgang en dynamiek. Het gaat om een weloverwogen keuze voor alternatief wonen met gelijkgestemden. Het is geen ‘los zand’.

Dubbel gevoel

De stadsnomaden zitten met een dubbel gevoel. Ze willen richting gemeente niet ondankbaar overkomen, maar vinden de gang van zaken uiterst rommelig, onzeker en onduidelijk. Volgens de woongroepen zou er een officieuze wachtlijst zijn. Iedereen die ‘onconventioneel’ wil wonen, kan zich bij de gemeente opgeven. De vraag is of de gemeente straks direct tot ontruiming overgaat van groepen die het gelegaliseerde terrein in Hoogkerk mijden of daar niet terechtkunnen.

Ook kunnen ze zich voorstellen dat de omwonenden ‘in shock’ zijn. Het zal je maar gebeuren dat er ineens tientallen mensen met hun woonwagens en een ‘geheel andere levensstijl’ naast je deur komen.

Gemeente ziet stadsnomaden als sta-in-de-weg

De gemeente Groningen wil de stadsnomaden verhuizen naar Hoogkerk om een einde te maken aan de illegale huisvesting op lege locaties waar geen woonbestemming op rust. De gemeente ziet de stadsnomaden bij het verder ontwikkelen van de stad ook als een sta-in-de-weg. De 45 wooneenheden in Hoogkerk zijn echter bij lange na niet genoeg om alle stadsnomaden, die versnipperd over de hele stad wonen, te herplaatsen.

Hoe effectief het is om de rest van de gemeente tot verboden gebied te verklaren en strenger op te treden als Hoogkerk is geopend, moet blijken. De belangstelling voor dit type wonen zal mede door de woningnood en het gebrek aan betaalbare huisvesting eerder toe- dan afnemen.

Deuren in het slot

Afgelopen winter werd een groep stadsnomaden met harde hand weggesleept. De gemeenteraad zat met de situatie in haar maag en vroeg het stadsbestuur met andere oplossingen te komen. Dat leidde tot de keuze voor Hoogkerk als definitieve vestigingsplaats. Over deze keuze valt niet te praten. Daarmee heeft de gemeente allerlei deuren in het slot gegooid.

Zo willen de omwonenden als toekomstige buren op dit moment geen contact met de stadsnomaden. Volgens hen deugt het uitgangspunt dat de komst van de woongroepen vaststaat niet. Ieder contact met de stadsnomaden zou door de gemeente kunnen worden uitgelegd als instemming met het beleid. De woongroepen hebben begrip voor die opstelling, maar zouden graag tekst en uitleg geven over hun woon- en leefwijze.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu