Gemeenteraad Groningen schrijft alle inwoners een brief: 'We zijn en blijven er voor u'

De gemeenteraad kan niet zoals gebruikelijk vergaderen, maar de fracties gaan digitaal door met hun werk en blijven bereikbaar voor Groningers. Foto Gemeenteraad Groningen

De Groningse huis-aan-huiskranten van woensdag 15 april bevatten een brief aan alle inwoners, van de 12 fracties uit de gemeenteraad. De raadsleden willen de Groningers zo een hart onder de riem steken.

„Wij denken aan u in deze zware en onzekere tijd”, schrijven de fracties in de brief, die ook online gepubliceerd is op de website van de raad. „En als politieke partijen blijven we u vertegenwoordigen in deze lastige tijd.”

De raad uit bewondering voor de inwoners van de gemeente. „Voor de manier waarop u elkaar weet te vinden. Voor hoe iedereen zijn of haar bijdrage levert om elkaar door deze moeilijke tijd te helpen.” Ook staan de leden stil bij iedereen die door corona getroffen is of dierbaren heeft verloren.

Raadsleden zijn en blijven bereikbaar

Door de maatregelen rond het coronavirus kan de gemeenteraad al enkele weken niet zoals gebruikelijk bij elkaar komen om te vergaderen, maar vinden raads- en commissiebijeenkomsten grotendeels digitaal plaats. Daaraan mogen burgers ook een bijdrage leveren, schrijven de partijen. „Dat kan nu nog alleen schriftelijk. We zoeken naar meer interactieve vormen van inspraak.”

De gemeenteraadsleden benadrukken ook dat ze bereikbaar blijven. De contactgegevens van de fracties staan vermeld bij de brief. „We zijn en blijven er voor u. We hopen elkaar snel in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu