Gemeenteraad Groningen start met corona-gerelateerd online vragenuurtje

Gemeenteraadsvergadering in de Statenzaal van het provinciehuis. Foto: Archief Jan Willem van Vliet

De veiligheid van kinderen thuis, de mogelijkheid om daklozen op te vangen in hotels en prostituees die zonder klanten zitten en toch hoge huren moeten betalen. Dat zijn onderwerpen die woensdag 8 april aan bod komen tijdens het eerste corona-gerelateerde vragenuurtje van de gemeenteraad van Groningen.

Politieke partijen gaan in totaal over 12 onderwerpen aan het college van burgemeester en wethouders vragen stellen.

Het vragenuurtje wordt van 16.30 tot 17.30 uur live uitgezonden op gemeenteraad.groningen.nl zodat de inwoners van Groningen mee kunnen kijken.

Agressie in de bus

Ook zijn er vragen over bijvoorbeeld de communicatie over de corona-maatregelen richting laaggeletterde en anderstalige inwoners en de drukte op de warenmarkt in het weekeinde.

Ander onderwerpen zijn onder meer het armoedebeleid, de huishoudelijke hulp, de bijstand en agressie in de bus.

Per fractie 1 raadslid

Per fractie doet 1 raadslid mee dat de vragen stelt. Zij kunnen ervoor kiezen fysiek aanwezig te zijn in de vergaderzaal aan de Radesingel of vanuit huis digitaal de vragen te stellen. Voor het college van burgemeester en wethouders (B&W) is wethouder Roeland van der Schaaf in de vergaderzaal aanwezig om de vragen te beantwoorden.

De vragen van de fracties zijn ruim vóór het vragenuurtje schriftelijk al aan het college van B&W gestuurd. Zo heeft het college de tijd om de antwoorden op de vragen te formuleren. De antwoorden geeft het college tijdens het vragenuurtje.

Van der Schaaf is nu locoburgemeester

Roeland van der Schaaf is nu locoburgemeester in de gemeente Groningen, nu burgemeester Koen Schuiling zijn burgemeesterstaken tijdelijk heeft overgedragen. Hij functioneert in deze coronacrisistijd als voorzitter van de Veiligheidsregio.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu