Gemeenteraad Stadskanaal gooit handdoek in de ring: 'deze bezuiniging gaan we niet doorvoeren'

Het gemeentehuis van Stadskanaal Foto: DVHN

‘Wij kunnen deze bezuinigingen niet doorvoeren’, dat is de boodschap van de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal. De politici zien geen mogelijkheden om volgend jaar zeven miljoen euro te besparen zonder dat de leefbaarheid ernstig in het geding zou komen.

Vanavond zou de raad in commissievorm bijeenkomen om te debatteren over bezuiniging. Daarvoor was een uitgebreid plan geschreven door het college van burgemeester en wethouders.

Maatregelen waren onder meer een andere invulling van het Theater Geert Teis of zelfs de mogelijke afstoot daarvan, het sluiten van één van de buitenzwembaden of zelfs alle, een forse besparing op het ambtelijk apparaat en de groenvoorziening.

Voor het verkrijgen van thuishulp zou een hogere drempel gaan gelden, eerst moest gekeken worden naar de omgeving voor hulp. De vergoeding voor mantelzorgers zou drastisch omlaag gaan. Welstad zou bijna vier ton moeten besparen.

Om meer inkomsten te krijgen zou de onroerend zakenbelasting met twee procent extra stijgen en zou er ook meer toeristenbelasting worden geheven.

Geen verantwoordelijkheid nemen

De gemeenteraad ziet echter niets in de plannen en vindt het na tien jaar bezuinigen wel welletjes. Zij zien verder bezuinigen als een afbraak van de voorzieningen van de gemeente. „De gemeenteraadsleden staan voor hun verantwoordelijkheid, maar niet op deze manier en op deze termijn”, laat de raad in een persbericht weten.

Hiermee wil de raad het signaal afgeven dat de inwoners niet ‘nog meer de dupe mogen worden van het rijksbeleid.’ Zij vinden, evenals het college, dat de gemeente te weinig geld krijgt van het rijk voor de uitvoerig van de taken die de gemeente heeft. De kwaliteit van de samenleving staat daardoor volgens de politici op het spel.

Bodem in zicht

Dat betekent niet dat er niet bezuinigd moet worden. Stadskanaal heeft nog ongeveer tien miljoen in kas: twee miljoen aan energieaandelen en acht miljoen op de spaarbank.

Die spaarrekening mag eigenlijk niet onder die acht miljoen zakken van de raad, bovendien wordt over 2022 ook een tekort verwacht van ten minste 6 miljoen tel daar het tekort van 2021 van 7 miljoen euro bij en het totaal over twee jaar is ten minste 13 miljoen. Als er niets gebeurt zou de gemeente in theorie aan het einde van 2022 dus drie miljoen ‘in het rood’ staan.

Daarom zal de provincie inspringen en de gemeente onder zogenaamd preventief toezicht plaatsen. Dat houdt in dat de gemeente alle uitgaven moet laten goedkeuren door de provincie, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt vervolgens de gehele financiële situatie doorgelicht en zullen alsnog bezuinigingen worden doorgevoerd.

Lukt het dan nog niet om de begroting rond de te krijgen, dan wordt de gemeente een zogenaamde Artikel 12 gemeente en krijgt het tijdelijk extra geld om de zaken op orde te brengen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu