Gemeenteraad strenger voor huisjesmelkers stad Groningen

Jimmy Dijk

Huisjesmelkers die gezinswoningen opkopen voor verhuur aan jongeren krijgen het een stuk moeilijker. De gemeenteraad wil hier tegen optreden.

De SP-fractie in Stad wil het liefst de commerciële verhuur van kamers aan jongeren door particulieren een halt toeroepen. Ze doelt daarbij vooral op gezinswoningen die door huisjesmelkers worden gekocht, opgesplitst en tegen hoge prijzen worden verhuurd. Deze woningen moeten vooral naar gezinnen gaan.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) kondigde zaterdag al aan dat hij na de zomer maatregelen wil nemen, maar de SP wil dat hier zo snel mogelijk een eind aan komt.

Kleine kamers, hoge prijzen

,,We willen dat de gemeente stopt met het afgeven van vergunningen voor particuliere kamerverhuur’’, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. ,,Jongerenhuisvesting moet in de toekomst vooral een verantwoordelijkheid van de wooncorporaties zijn.’’

Dijk wil niet alleen een einde maken aan de praktijken van huisjesmelkers die te kleine kamers voor hoge prijzen aan studenten verhuren. ,,Je ziet in sommige wijken de gevolgen als je te veel vergunningen voor kamerverhuur verstrekt. In de Schildersbuurt hebben wijkbewoners veel overlast.’’

Steun

Dijk vond en kreeg steun van CDA, ChristenUnie, Stadspartij, 100% Groningen, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks maar niet iedereen wilde zover gaan. Daarom drongen ze er in het uiteindelijke voorstel aan het stadsbestuur op aan ‘zeer terughoudend om te gaan’ bij het verlenen van vergunningen die nodig zijn reguliere gezinswoningen voor kamerverhuur te gebruiken.

Vragen

Hij deed dit woensdag tijdens de behandeling van het voorjaarsdebat, waarbij een voorschot op de begroting voor 2018 wordt genomen. Dijk: ,,Raken onze Stadjers hun stad kwijt? Kwijt aan het anonieme kapitaal? In Groningen komt 20 procent van de verkochte woningen in handen van een belegger, tegenover zes procent in heel Nederland. Voor wie is dit goed? Voor op winst beluste ontwikkelaars en huisjesmelkers is het prima zo. Het is niet prima voor de Stadjers die de dupe zijn van de drukte op woningmarkt, voor woningzoekenden die door bootjesmelkers worden uitgebuit.’’

Vrij spel

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukte dat pandjesbazen nu ook geen vrij spel hebben en dat het aantal verstrekte vergunningen de laatste jaren drastisch is verminderd. Student & Stad stemde tegen.

Nieuws

menu