Gemeenteraden Groningen sturen minister Ernst Kuipers brandbrief over sluiting afdeling kinderhartchirurgie UMCG

De kinder-IC. Foto: Peter Wassing

De gemeenteraden van Groningen sturen minister Ernst Kuipers vrijdag een brandbrief over het openhouden van zorg in Groningen voor mensen met een aangeboren hartafwijking.

Eerder stuurden de gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen Provinciale Staten van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel ook al een brandbrief over het voornemen de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten.

‘Ook operaties voor volwassenen met meer complexe hartafwijkingen dreigen te verdwijnen uit dit ziekenhuis omdat u deze zorg wilt beperken tot twee plekken in Nederland, te weten het UMC in Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam’, schrijven de Groninger gemeenten. Het verdwijnen van deze zorg uit onze regio zou een desastreuze verschraling van de zorg in Noord-Nederland betekenen, vinden ze.

Gat in multidisciplinaire zorgverlening

‘Met het verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie verdwijnt niet alleen essentiële hartzorg uit het Noorden, het slaat ook een gat in de multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis. De kinderhartchirurgen die nu werkzaam zijn in het UMCG hebben ook een onmisbare functie bij andere processen in het ziekenhuis. Als een kind een ernstige longaandoening heeft of een ernstige bloedvergiftiging dan moet een hart-longmachine worden aangesloten. Dat kan alleen een hartchirurg doen.'

'Ook is het niet meer mogelijk om longtransplantaties bij kinderen uit te voeren als deze chirurgen verdwijnen. Complexe hartproblemen voor kinderen vergen naast chirurgie ook een kwalitatief hoogstaande IC-omgeving. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel op algemene Ic’s is al een grote opgave gebleken tijdens de coronacrisis. De kans dat de netto beschikbaarheid zal afnemen is groot, personeel uit Groningen zal grotendeels niet beschikbaar komen op de andere locaties. Met het verwijderen van deze afdeling wordt er ook een gat geslagen in een enorme kennisopbouw en decennialange investering in kwaliteitszorg in het Noorden!’

Beslissing terugdraaien

Voor ouders van kinderen die een operatie moeten ondergaan is de lange reistijd een enorme belasting boven op de zorgen die zij al hebben, stellen de gemeenten. De bereikbaarheid van essentiële zorg voor de doelgroep hartpatiënten in het noorden komt met het besluit van Kuipers bovendien ernstig in gevaar. ‘Essentiele zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen in ons land. Wij roepen u daarom met kracht op om deze beslissing terug te draaien, zodat de inwoners van de noordelijke provincies niet met deze enorme onzekerheid het nieuwe jaar in gaan.’
 

Nieuws

menu