Genetici UMCG willen proef met test naar erfelijke ziektes voor alle ouders die een kind willen

Alle stellen in Nederland met een kinderwens zouden volgens genetisch onderzoekers van het UMC Groningen bij wijze van proef een test naar eventuele erfelijke ziektes bij hun kind aangeboden moeten krijgen.

Met een bloedtest kunnen onderzoekers genetische afwijkingen voorspellen nog voordat een stel zwanger wordt.

Met een bloedtest kunnen onderzoekers genetische afwijkingen voorspellen nog voordat een stel zwanger wordt.

Zo’n test leidt slechts bij één op de tien deelnemers tot angst en stress, is een van de uitkomsten van een onderzoek onder leiding van hoogleraar klinische genetica Irene van Langen van het UMCG naar de zogenoemde dragerschapstest. In 2016 hebben 190 stellen met een kinderwens in Groningen, Friesland en Drenthe via hun huisarts meegedaan aan een proef, waarbij met een bloedtest gekeken is of ze kans maken op een kind met een ernstige erfelijke aandoening.

Wensouders kunnen risico nemen of embryoselectie doen

In theorie loopt 1 op de 150 stellen die een kind krijgen kans op een kind met een zeer ernstige erfelijke aandoening. Meestal weten de ouders dat niet van te voren; zij zijn niet ziek maar de ‘match’ van erfelijke kenmerken van de vader en moeder veroorzaakt dan zo’n ziekte. Met een bloedtest is te achterhalen of een stel die kans heeft. In dat geval kunnen de wensouders alsnog besluiten toch maar geen kind te krijgen maar ze kunnen ook aan embryoselectie doen. Of ze kunnen bewust besluiten toch maar het risico te nemen.

Zo’n dragerschapstest kan al langer gedaan worden door ouderstellen die om verschillende redenen een verhoogd risico lopen, bijvoorbeeld doordat ze zelf ook lijden aan een ernstige aandoening. De test wordt alleen nog niet aan iedereen met een kinderwens aangeboden. Of dat praktisch haalbaar is en ethisch verantwoord, is onderzocht door de UMCG’ers.

Ste llen in Noord-Nederland deden mee aan onderzo ek

Voor het onderzoek zijn in 2016 via speciaal getrainde huisartsen in Noord-Nederland ruim vierduizend stellen benaderd. Daarvan besloten er 190 mee te doen aan de dragerschapstest. Vervolgens is onderzocht welke gevolgen die test had voor de wensouders. Een deel van dat onderzoek is gedaan onder wensouders in Engeland.

Volgens de onderzoekers blijkt dat er geen schadelijke psychologische gevolgen zijn voor ouders die meedoen. Wel hebben wensouders in het Engelse onderzoek er moeite mee dat er alleen uitkomsten per stel zijn, omdat mensen ook graag hun eigen kans op een ziek kind willen inschatten voor het geval het stel uit elkaar gaat en ze met een nieuwe partner een kind willen krijgen. In Nederland waren de deelnemers aan het onderzoek wel tevreden met de uitkomst per stel.

Uitkomsten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Genetics in Medicine. Juliette Schuurmans promoveert op 28 juni op het onderzoek.Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu