Geniet er nog maar even van (of erger je nog één keer): groot vuurwerk tijdens Hullabaloo op de Drafbaan in Groningen, die straks 'het groenste evenemententerrein van Nederland' wordt

Danny Vera, Racoon, Chef’Special en vele anderen spelen tijdens Hullabaloo op 28 augustus in het Groningse Stadspark - én er gaat bijna 600 kilo vuurwerk de lucht in. Dat laatste is opmerkelijk, want het park is voortaan voor ‘groene evenementen’ bedoeld.

Het Hullabaloo Festival vond in 2019 voor het eerst plaats.

Het Hullabaloo Festival vond in 2019 voor het eerst plaats. Foto: Bart Heemskerk

Dat staat in de toekomstplannen voor het Stadspark die de gemeenteraad dit voorjaar vaststelde. De Drafbaan wordt de komende tijd ingrijpend verbouwd en moet daarna niet alleen plek bieden aan popartiesten van wereldformaat, maar ook ‘het groenste evenemententerrein van Nederland’ worden.

593 kilo vuurpijlen, flares, mines en comets

Zo is het de bedoeling dat alle stroom op het terrein uit hernieuwbare bronnen komt en dat er niet met dieselaggregaten wordt gewerkt. Het systeem voor watertoevoer wordt vernieuwd en verduurzaamd. Ook wil de gemeente dat evenementen zoveel mogelijk met leveranciers dichtbij samenwerken, om vervoersbewegingen te verminderen.

Over vuurwerk staat niets expliciets in de plannen. Toch: gevoelsmatig past het afschieten van 593 kilo vuurpijlen, flares , mines en comets niet goed bij de duurzame ambities van de gemeente. Muziekfestival Hullabaloo, dat op 28 augustus op de Drafbaan plaatsvindt, heeft daarvoor wél een vergunning gekregen. Hoe zit dat?

Evenementenbeleid is nog niet aangepast

,,Voor vuurwerk is de provincie verantwoordelijk’’, laat woordvoerder Natascha van ‘t Hooft van de gemeente Groningen weten. Zelf geeft de gemeente wel een advies aan de provincie mee. Maar: ,,Ons advies beperkt zich tot de openbare orde en het gebruik van de grond. En het is gebaseerd op het nu geldende beleid.’’ Dat evenementenbeleid is nog niet aangepast. Kortom: hier kon de gemeente niets aan doen.

De komende tijd worden eerst de faciliteiten op en rond de Drafbaan verduurzaamd. Daarna houdt de gemeente de regels rondom evenementen in het Stadspark pas tegen het licht. Of er dan beperkingen worden opgelegd voor vuurwerk, weet Van ‘t Hooft nog niet. ,,Dat is in ontwikkeling, ik kan er niet op vooruitlopen.’’

‘Met gezond verstand kun je toch nagaan dat vuurwerk geen goed idee is?’

Natuurorganisaties zoals de Vleermuiswerkgroep Groningen en IVN Natuureducatie hebben eerder al uitgesproken dat vuurwerk wat hen betreft in het hele Stadspark verboden moet worden, om de flora en fauna te beschermen. Ook Stadspark Natuurlijk, een organisatie van omwonenden rond het park, is niet over het vuurwerk van Hullabaloo te spreken.

‘Door toedoen van de mens vindt momenteel de ene natuurramp na de andere plaats’, schrijft Stadspark Natuurlijk op haar website . ‘Met een beetje gezond verstand kun je toch nagaan dat vuurwerk afsteken in dat kader geen goed idee is? Nog afgezien van de discussie over vuurwerk in het algemeen, de overlast voor de omgeving, huisdieren en het dierenleven in het Stadspark zelf.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu