Zeespiegel bij Delfzijl stijgt sneller: de bodemdaling werd 'even vergeten'

Het ontwerp van de versterkte zeedijk bij Delfzijl. Foto Archief DvhN

De zeespiegelstijging bij Delfzijl was jarenlang groter dan uit officiële meetgegevens bleek. Dat komt doordat geen rekening werd gehouden met de bodemdaling.

Dat blijkt uit de Zeespiegelmonitor 2018, een studie van Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat. De onderzoekers becijferen dat de bodem bij Delfzijl door de gaswinning sinds 1973 met zeker 24 centimeter is gezakt. De gegevens over de bodemdaling zijn echter niet gecombineerd met die over de zeespiegelstijging bij de havenplaats. Het effect van een relatieve zeespiegelstijging is daarbij dus niet bekeken, concluderen de onderzoekers.

Nieuws

menu