Gezocht: huizen voor 6500 statushouders

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vraagt gemeenten om in de tweede helft van dit jaar woningen voor 6500 statushouders te regelen. Foto: Huisman Media

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asielzaken vraagt gemeenten om in de tweede helft van dit jaar woningen beschikbaar te stellen aan 6500 statushouders.

Het ministerie van veiligheid en justitie heeft dat bekend gemaakt.

Eigenlijk zouden volgens berekeningen gemeenten in de tweede zes maanden van 2020 huizen beschikbaar moeten stellen aan 9000 statushouders. Vanwege de perikelen rond de corona-crisis wordt het halen van dat aantal als een grote opgave gezien.

Het rijk geeft elk half jaar een taakstelling aan gemeenten waar het gaat om huisvesting voor statushouders; asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Elke gemeente moet naar rato van haar inwonertal een bepaald aantal huisvesten.

Taakstellingen

Niet altijd worden de taakstellingen gehaald. Bijvoorbeeld omdat niet altijd geschikte woningen worden gevonden. Daardoor zitten momenteel 5800 statushouders in asielzoekerscentra te wachten op een woning, ergens in Nederland. Die vallen onder eerdere taakstellingen.

,,Zij moeten uitstromen maar er komen ook steeds nieuwe statushouders bij’’, zegt woordvoerder Werner van Bastelaar. ,,Momenteel niet zozeer omdat vanwege de corona-crisis de asielprocedures grotendeels stil liggen en de instroom aan asielzoekers heel gering is. Maar als de instroom weer op gang komt en de asielprocedures weer hervat worden, stijgt het aantal statushouders ook weer.’’

Het aantal bewoners van de azc’s zal dan ook weer toenemen. ,,Daarom blijven we zoeken naar nieuwe opvanglocaties want momenteel zitten de azc’s vol’’, zegt Van Bastelaar. Een van die nieuwe opvanglocaties is het azc in Musselkanaal. Dat werd heel lang gebruikt, enkele jaren geleden gesloten maar heropent de komende zomer weer de deuren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu