Gezondheidsmonitor Jeugd 2019: Groningse scholieren roken en drinken minder

Dronk in 2015 gemiddeld 57 procent van de Groningse vierdeklassers nog alcohol, in 2019 was dit 44 procent.  Foto: Shutterstock

De leefstijl van scholieren in de provincie Groningen is de afgelopen vier jaren verbeterd. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, een grootschalig, anoniem vragenlijstonderzoek onder middelbare scholieren in klas 2 en 4.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is een landelijk onderzoek dat door alle 25 GGD’en in Nederland in de periode oktober tot en met december 2019 is uitgevoerd. Met een respons van 6173 deelnemers heeft in Groningen ruim vier op de tien scholieren uit klas 2 en 4 meegedaan.

Alcoholgebruik afgenomen

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 blijkt dat het alcoholgebruik van vierdeklassers in het voortgezet onderwijs in Groningen tussen 2015 en 2019 is afgenomen. Dronk in 2015 gemiddeld 57 procent van hen nog alcohol, in 2019 was dit 44 procent.

Ter vergelijking, in Nederland drinkt gemiddeld 40 procent van de vierdeklassers alcohol.

Ook het binge drinken - in korte tijd, een grote hoeveelheid alcohol drinken - is afgenomen in Groningen. In 2015 deed 45 procent van de vierdeklassers dat wel eens, in 2019 34 procent. Landelijk is dit gemiddeld 29 procent.

Minder rokers

Het aandeel scholieren dat rookt daalt in Groningen eveneens snel. In 2019 had één op de tien vierdeklassers in de week voorafgaan aan het invullen van de vragenlijst gerookt, tegenover één op de zes in 2015 en één op de vier in 2012.

Onder scholieren in de tweede klas is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar.

Psychosociale gezondheid is verslechterd

De psychosociale gezondheid van Groningse scholieren is de afgelopen vier jaar verslechterd. Bijna drie op de tien scholieren ervaart een matige of slechte psychosociale gezondheid - een stijging van enkele procenten ten opzichte van 2015.

Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde, want daar gaat het om een kwart van de scholieren.

Op de onderdelen ‘geluk’ en algemene gezondheid worden hogere scores genoteerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu