Ggz-instelling Lentis draait fusie weer terug; oude ggz Groningen werd na fusies concern maar wordt nu weer gesplitst

De Van Mesdagkliniek in Groningen. Foto: DVHN

De Groningse instelling voor psychiatrie Lentis wordt ontvlochten in drie aparte onderdelen.

De Van Mesdagkliniek, een tbs-instelling, en de ouderenzorg-poot van het concern, Dignis, gaan als zelfstandige stichtingen verder, maar blijven in een ‘netwerk’ samenwerken met Lentis, dat als ggz-instelling zelfstandig verder gaat.

Lentis werd in 2007 de nieuwe naam van wat tot die tijd als GGz Groningen door het leven ging. die GGz Groningen was in de jaren negentig ontstaan als fusie van Dennenoord Zuidlaren, Groot-Bronswijk Wagenborgen, het RIAGG en RIBW, en nog diverse andere stichtingen.

Marktdenken

Onder de naam Lentis meende de organisatie een rol te kunnen spelen op de landelijke markt van psychiatrische zorg. ,,Destijds was het concern een logisch antwoord op het marktdenken in de zorg’’, schrijft de huidige raad van bestuur in een persverklaring.

,,De huidige tijd vraagt echter om wendbare organisaties en marktdenken heeft plaats gemaakt voor een focus op maatschappelijk nut en netwerkvorming. Een netwerkorganisatie biedt ruimte voor eigen keuzes en dus maatwerk. Door op de drie onderdelen terug te gaan naar de maatschappelijke bedoeling kunnen we optimaal echt tot in onze haarvaten werk maken van belevingsgerichte (Dignis), herstelgerichte (Lentis GGZ) of risicogerichte zorg (Mesdag)’’, schrijft de raad van bestuur.

Drie aparte stichtingen

Volgens de raad van bestuur komen er drie aparte stichtingen die wel een overkoepelend samenwerkingsverband hebben voor ict, opleidingen en vastgoedbeheer. Aan dat overkoepelende verband kunnen ook andere organisaties meedoen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu