Gitzwart beeld van woningmarkt Groningen

Archief DvhN ANP

Uit onderzoek van de TU Delft onder inwoners van het aardbevinggebied blijkt dat de aardbevingen en de krimp een funeste invloed hebben op de woningmarkt en de leefbaarheid in Groningen. ,,Met name de combinatie van bevolkingskrimp en aardbevingen is een giftige cocktail voor de toekomst'', zeggen onderzoekers.

Uit onderzoek van de TU Delft onder inwoners van het aardbevinggebied blijkt dat de aardbevingen en de krimp een funeste invloed hebben op de woningmarkt en de leefbaarheid in Groningen. ,,Met name de combinatie van bevolkingskrimp en aardbevingen is een giftige cocktail voor de toekomst'', zeggen onderzoekers.

Maximaal 8000 huiseigenaren overwegen te vertrekken als er een opkoopregeling voor huizen in het bevinggebied komt. In de negen onderzochte aardbevingsgemeenten voelen ruim 15.000 huishoudens zich onveilig. Zo'n 4000 huishoudens kampen met psychische problemen door de aanhoudende perikelen.

Weinig vertrouwen in de overheid

Volgens de onderzoekers is de leefbaarheid in Groningen sinds de beving bij Huizinge in augustus 2012 aanzienlijk verslechterd. De tevredenheid van de inwoners van het bevinggebied is fors gedaald. ,,Het bevinggebied behoort tot de slechtst scorende gebieden van Nederland'', constateren de onderzoekers.

Ook blijkt dat veel mensen weinig tot geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Alom vindt men dat overheid en NAM veel te weinig doen om de negatieve effecten van de problemen aan te pakken.

Burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren, voorzitter van begeleidingscommissie, is geschrokken door de uitkomst. ,,Ik vind de resultaten zeer schokkend. De leefbaarheid van het aardbevingsgebied is enorm verslechterd. Veel bewoners voelen zich onveilig en de woningmarkt functioneert dramatisch. Veel mensen willen het gebied verlaten als er niets verandert.''

Aandacht voor psychosociale problemen

De onderzoekers pleiten voor het handhaven van de waardevermeerderingsregeling en een uitbreiding van de nu zeer bescheiden opkoopregeling. Gedacht wordt aan een regeling zoals die nu in Moerdijk van kracht is. Ook moet er in Groningen structureel aandacht komen voor de ernstige psychosociale problemen in het bevinggebied.

De faculteit bouwkunde van de TU Delft heeft bij het onderzoek samengewerkt met CMO Stamm en de Dialoogtafel. Het onderzoek is vanmiddag in Bedum aangeboden aan Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.

Nieuws

menu