Veel meer geld nodig voor goede wegen in Westerwolde

de brug bij Burgemeester Beinsdorp, buurtschap bij Ter Apel, was in zo'n slechte staat dat hij enkele jaren geleden werd opgeknapt. Foto: Boudewijn Benting

Om alle wegen en bruggen in Westerwolde op een aanvaardbaar niveau te houden, is jaarlijks ruim 1 miljoen euro extra nodig.

Dat blijkt uit de Nota Openbare Ruimte waarin de gemeente Westerwolde de staat schetst van wegen en bruggen maar ook openbaar groen en beschoeiingen.

Voor wegenonderhoud in het uitgestrekte Westerwolde staat momenteel ruim 9 ton in de begroting. Maar dat bedrag is, zo stelt de Nota, te gering om te voorkomen dat meer wegen zullen afglijden naar het ‘niveau laag’, wat inhoudt dat er meer sprake zal zijn van spoor- en scheurvorming en aquaplanning, met alle risico’s vandien voor de veiligheid. Om die risico’s te verkleinen, zullen de wegen een aanvaardbaar basisniveau moeten hebben. Maar daar is wel voor nodig dat elk jaar 7,5 ton extra worden uitgetrokken, zo staat in de nota.

Velen in slechte staat

Een eender verhaal voor de bruggen. Westerwolde heeft 136 bruggen waarvan, zo wees eerder onderzoek uit, velen in een slechte staat zijn. In de begroting is 276 mille voor onderhoud opgenomen terwijl daar eigenlijk nog jaarlijks 363.000 euro bij moet.

,,Gezamenlijk, voor wegen en bruggen, heb je het dan inderdaad over ruim een miljoen’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). ,,Of we dat bedrag ook daadwerkelijk extra voor onderhoud uit gaan trekken, is nog de vraag. We willen nog eens goed onderzoeken welke wegen en bruggen echt het hardst onderhoud nodig hebben en of we bij anderen toch met minder kunnen volstaan. De uitkomsten van dit onderzoek leggen we voor aan de gemeenteraad die uiteindelijk moet die beslissen over het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu