Graafmachine woelt grond om in archeologisch monument bij Aduard

Bestuurslid Jakob Loer van de Historische Vereniging Aduard (links) en oud-Aduarder Klaas-Jan Staal tonen de historische stenen die zij aantroffen in het Aduarder Voorwerk na graafwerkzaamheden door Enexis. Foto DvhN

Medewerkers van netwerkbedrijf Enexis hebben bij de aanleg van een noodleiding voor aardgas grond omgewoeld in het Aduarder Voorwerk.

Volgens restaurateur en oud-Aduarder Klaas Jan Staal – hij woont nu in Feerwerd – is dat gebeurd op ondeskundige wijze. ,,Het Aduarder Voorwerk is een historisch monument. In de dertiende eeuw stonden hier kloostergebouwen waar indertijd een ringgracht omheen lag.’’ Volgens Staal hadden de graafwerkzaamheden moeten plaatsvinden onder toezicht van een archeoloog.

Pas nadat hij hierover aan de bel trok bij provincie en gemeente Zuidhorn, zijn de werkzaamheden naar zijn zeggen tijdelijk stopgezet.

Kloostermoppen en profielstenen

Bij een bouwgat dat werd gegraven voor de aanleg van de noodleiding vond Staal een aantal kloostermoppen en profielstenen van dagvensters die onderdeel waren van de vroegere kloostergebouwen. ,,Ik heb de stenen uit de modder gehaald om verdere schade te voorkomen.’’ Hij ontfermde zichzelf over de objecten en is van plan zijn vondsten over te dragen aan museum Bernardushof in Aduard, zodat ze voor het nageslacht blijven bewaard.

Staal schakelde bestuurslid Jakob Loer van de Historische Vereniging Aduard in om diens deskundige blik op de historische stenen te laten werpen. Loer bevestigt dat de aangetroffen kloostermoppen en profielstenen historische waarde hebben. ,,De kloostergeschiedenis van het Aduarder Voorwerk kent veel geheimen. Echt archeologisch onderzoek is hier niet verricht. Daarom is belangrijk om in kaart te brengen wat hier uit de grond wordt gehaald’’, zegt Loer.

Nieuwe kanaalbrug

De werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen bij Aduard zijn het gevolg van de aanleg van de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. ,,Tot de aanleg van noodleidingen moest worden overgegaan nadat de originele leidingen bij de werkzaamheden onlangs op meerdere plaatsen zijn stukgetrokken. Daardoor raakten percelen in de buurt langere of kortere tijd verstoken van eerst telefoon en later aardgas’’, zegt Staal. Ondanks al deze perikelen ligt de aanleg van de kanaalbrug op schema, verzekert een zegsman van de provincie Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu