Gratis menstruatieproducten in openbare toiletten. Groningers zorgen dat dit in de gemeenteraad wordt besproken. Teveel vrouwen kunnen geen tampons en maandverband betalen

Met menstruatieproducten spellen Rixt van Dongera (foto), Anmarij Dijkstra en Ylse Afke Roersma het woord 'HELP' op de Grote Markt in Groningen. Ze vragen aandacht voor menstruatiearmoede. Foto: DVHN

De gemeenteraad van Groningen bespreekt woensdag het gratis verstrekken van menstruatieproducten in gemeentelijke gebouwen. Het beschikbaar stellen van tampons en maandverband zou een uitkomst zijn voor vrouwen die rond de armoedegrens zitten.

Menstruatiearmoede is een groeiend probleem, stelt het Comité Vrouwenstrijd Groningen. Eén op de tien vrouwen heeft niet genoeg geld om hygiënische middelen te kopen als ze ongesteld is. De afgelopen jaren zijn in Groningen en Drenthe allerlei initiatieven om aan deze situatie een einde te maken.

Vrouwenstrijd

Nieuws

menu