Grensakkoord voor Eems blijft ver uit zicht

Drie jaar na het Westereemsverdrag tussen Nederland en Duitsland is een akkoord over de exacte landsgrens op de Eems nog ver uit zicht.

Dat schrijft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Die moet dit jaar beslissen over de nieuwe wet waarmee het Westereemsverdrag formeel juridisch van kracht wordt.

Met dat akkoord dachten Nederland en Duitsland in oktober 2014 hun eeuwenoude grensgeschil over de Eems en de vaarweg naar de Noordzee te hebben beslecht. Feitelijk is van een grensakkoord echter helemaal geen sprake, ontdekte de VVD in de memorie van toelichting.

Grens uit 1960

Het verdrag is inderdaad ,,slechts een afbakening van bevoegdheden’’ , erkent minister Koenders op vragen van de liberale Kamerfractie. Vooral de Duitsers wilden daarover praktische afspraken maken nadat in 2012 hooglopende onenigheid tussen beide landen ontstond bij de aanleg van een windpark in het Riffgat tussen Schiermonnikoog en Borkum.

Veel hoop dat er alsnog een daadwerkelijk grensakkoord komt, heeft Koenders niet. Volgens hem vindt Duitsland het helemaal niet wenselijk om een exacte grenslijn te trekken tot op 12 zeemijlen uit de kust, zoals Nederland graag wil. Zij nemen genoegen met de grens die in 1960 tot 3 mijl uit de kust is vastgelegd in het Eems-Dollardverdrag.

Geen duidelijke grens

Nederland betreurt dat en blijft ook voorstander van een duidelijk landsgrens tot aan de internationale wateren. Ook al omdat het ontbreken van een grenslijn volgens Koenders in de praktijk tot problemen kan leiden. Bijvoorbeeld over de vraag wie waar moet ingrijpen bij strafrechtelijke incidenten.

Nederland zal echter geen akkoord afdwingen via de rechter, schrijft de bewindsman op de vragen van VVD en ook PVV. Vanwege de groeiende scheepvaart naar de Eemshaven, Delfzijl en Emden accepteert Nederland het huidige verdrag voorlopig als het maximale resultaat. Er is onder meer vastgelegd dat het beheer van de vaarweg voor Nederlandse verantwoordelijkheid komt en dat beide landen samen het vaarverkeer managen. Nederland baggert de route momenteel op de vereiste diepte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu