Groen licht voor bouw de Tirrel in Winsum: gemeenteraad stelt extra 8,2 miljoen euro beschikbaar

Multifunctioneel centrum de Tirrel in Winsum kan er komen. Een meerderheid van gemeenteraad Het Hogeland stemde gisteravond in met de extra bouwkosten van 8,2 miljoen.

Schets van het ontwerp van de Tirrel.

Schets van het ontwerp van de Tirrel.

De toezegging kwam met veel tegenzin en gemor want alle politieke partijen voelden zich met de rug tegen de muur staan. ,,Als we tegenstemmen hebben we een schade van ongeveer 5 miljoen en moeten we alsnog twee nieuwe scholen en een sporthal bouwen’’, vatte Jan Willem Nanninga (PvdA) het samen.

We staan voor een voldongen feit

,,We staan voor een voldongen feit’’, aldus Roelf Torringa (GemeenteBelangen), zijn partij stemde verdeeld. ,,Er zijn hier alleen maar verliezers’’, aldus Kor Berghuis (CDA).

Wat een aantal partijen over de streep trok, is de stap van zorginstelling De Hoven. Ze wilde ruimten in de Tirrel huren maar gaat deze nu toch voor 2 miljoen euro zelf bouwen. Hoewel de gemeente wel garant voor dat bedrag moet staan.

Geen schoonheidsprijs

Daarnaast bood wethouder Kristel Rutgers (CDA), die het dossier de Tirrel van de opgestapte wethouder Harmannus Blok overnam, de raad excuses aan. ,,Wij hebben u onder druk gezet en dat verdient geen schoonheidsprijs.’’ Ze beloofde in de toekomst de partijen op tijd en volledig te betrekken bij grote projecten. Via een motie dwongen alle partijen dat ook af. Verder komt er een onderzoek naar hoe het proces en de besluitvorming rond de Tirrel precies heeft plaatsgevonden.

VVD en Lokaal Sociaal

De VVD en Lokaal Sociaal stemden tegen de extra uitgaven van 8,2 miljoen euro. Zij willen dat er een nieuw plan komt voor de scholen en sporthal, en dat dat binnen de begrote 24 miljoen euro blijft. Ook kritiseerden ze de geheimhouding van het rapport dat een extern bureau de afgelopen dagen maakte. ,,De minder positieve punten die ze noemen, worden niet naar buiten gebracht. Wat schuiven B en W onder het tapijt?’’, vroeg Stefan van Keijzerswaard (VVD) zich af. Ook de ChristenUnie betreurt dat het rapport niet openbaar is. Bernd de Jong: ,,Zo heeft niet iedereen dezelfde informatie.’’

Tirrel is al aanbesteed

De Tirrel is een multifunctioneel gebouw in Winsum met daarin twee basisscholen, een sporthal en verpleeghuis De Twaalf Hoven dat het wil gebruiken voor dagbesteding en het huisvesten van ouderen met dementie. De groepen willen met elkaar samenwerken en elkaars ruimten gebruiken. Het pand was begroot op 23,4 miljoen euro maar bleek begin september meer dan 30 procent duurder te worden: 34 miljoen. Dat zou vooral komen door de hogere bouwkosten. Het pand is al aanbesteed en zou in 2022 klaar moeten zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu