Groen licht voor vijftien nieuwe woningen Musselkanaal

Een schets van de huizen gezien vanaf de Badstraat in Musselkanaal Bron: Lefier

Op de braakliggende locatie aan de Kerkstraat en de Badstraat in Musselkanaal mogen vijftien nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd door woningcorporatie Lefier. Dat staat in het bestemmingsplan waar de gemeenteraad van Stadskanaal maandagavond unaniem mee akkoord ging.

De vijftien woningen zijn een vervanging van de enkele jaren gelden gesloopte sociale huurwoningen. De negentien woningen waren verouderd, meldde Lefier destijds en gingen samen met tachtig andere woningen tegen de vlakte. Voor de gesloopte panden zouden ongeveer veertig nieuwe huizen terugkomen. De vijftien huizen aan de Badstraat en Kerkstraat zijn hier een onderdeel van.

Twaalf levensloop bestendige huizen

De gemeente Stadskanaal voorziet een krimp en een vergrijzend aantal inwoners, er hoeven daarom minder nieuwe huizen bij, maar die moeten wel deels levensloopbestendig zijn. Door de huizen dichtbij het centrum van Musselkanaal te plaatsen, wordt daarin voor twaalf van de huizen voorzien, redeneert de gemeente.

Op een 3D schets is te zien dat deze huizen één verdieping hebben in de vorm van een hoge zolder. Om parkeeroverlast en sluipverkeer te voorkomen, wordt een insteekweg richting de huizen aangelegd aan de Badstraat. Ook wordt een parkeerterrein met 25 parkeervakken aangelegd en wordt de langsparkeerstrook van de Kerkstraat verlengd.

Rioolproblemen

Heikel punt was nog even de afvoer van het regenwater: waterschap Hunze en Aa’s verwacht dat het regenwater niet goed zou kunnen weglopen door het extra verharde oppervlak. Daardoor zou het water in het gemengd riool komen. De gemeente heeft het waterschap verzekerd dat het rioolstelsel uiterlijk in 2022 vervangen is door een gescheiden stelsel.

De huizen krijgen een duurzaam karakter en worden gebouwd in drie blokken van vier woningen en één blok van drie woningen. Vanuit het raam kijken bewoners deels uit op een groenveld waar ruimte is voor de kinderen van aangrenzende school CBS De Lindenborgh om te spelen en te sporten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu