GroenLinks Midden-Groningen stemt tegen 95 miljoen euro voor de mensen (maar zegt wel mee te willen praten over de besteding ervan)

GroenLinks en Leefbaar Midden-Groningen hebben tegen het lokale programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ gestemd. GroenLinks zegt wel mee te blijven praten over de besteding van dit geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. 'Teleurgesteld ...'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. 'Teleurgesteld ...' Foto archief Duncan Wijting

Midden-Groningen krijgt 95 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het college van B en W heeft voor de besteding daarvan een lokaal programmaplan met een looptijd van tien jaar en 45 concrete projecten opgesteld. De gemeenteraad is gevraagd daarmee in te stemmen.

Gemeenteraad niet unaniem

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is teleurgesteld dat zijn gemeenteraad niet unaniem achter het lokaal programmaplan staat (vier van de 33 raadsleden stemden tegen). Hoogendoorn is ook lid van het dagelijks bestuur van het Nationaal Programma Groningen. ,,Een verdeeld gemeentebestuur is niet bevorderlijk voor het beeld naar buiten toe. Het is belangrijk dat wij met elkaar én met vertrouwen, geloof en enthousiasme deze stap zetten.’’

,,De toekomst van Midden-Groningers hoort een zaak van ons allemaal te zijn’’, aldus Hoogendoorn in een poging GroenLinks en LMG over de streep te trekken. ,,Hoe breder het draagvlak hoe mooier.’’ De burgemeester deed als voorzitter van de gemeenteraad een klemmend beroep op de vier tegenstemmende raadsleden om ‘met ons mee te doen’.

Wij kunnen tegenstemmen

GroenLinks ziet niet hoe het lokaal programmaplan in Midden-Groningen de plus realiseert waarvoor het Nationaal Programma is bedoeld. ,,Op onderdelen is het lokale plan overtuigend, maar wij hebben grote twijfels of hiermee de leefbaarheid over 20 tot 30 jaar verbeterd is.’’

,,Ik snap Hoogendoorn wel als hij ons probeert te overtuigen’’, aldus GroenLinks-raadslid Albert Bosscher, ,,maar wij zeggen natuurlijk niet zomaar iets. GroenLinks is best wel constructief. Wij kunnen tegenstemmen, het voorstel wordt toch wel aangenomen. Wij praten mee hoe het lokaal programma wordt uitgevoerd.’’

Inzetten op brede welvaart

Hoogendoorn zei de opvatting zoals die door Bosscher werd verwoord, te respecteren. ,,Vergun het mij dat wel erg jammer te vinden. 95 miljoen euro wordt ons voorgehouden en het zou onverantwoord zijn om daar geen gebruik van te maken. Wij doen de samenleving ongelooflijk te kort als we daar niet in meegaan.’’

De burgemeester werd gesteund door Niels Joostens (ChristenUnie). ,,Jammer dat GroenLinks meent zo stelling te moeten nemen. Het lokaal programmaplan voldoet aan het strategisch kader. Er staan geen rare voorstellen in. Het is een plus op de versterking en zet daarnaast in op brede welvaart.’’

Een koopje voor het Rijk

Nette Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) vindt dat de provincie zich met het Nationaal Programma Groningen (NPG) laat afkopen. Zij stelt dat er 33 miljard euro nodig om Groningen er weer bovenop te helpen en dat de 1,1 miljard voor het NPG voor het Rijk een koopje is.

Een amendement van Gemeentebelangen Midden-Groningen en D66, om vijf procent van 95 miljoen euro beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven (omdat in aanloop naar het vaststellen van het lokaal programmaplan onvoldoende tijd en gelegenheid is geweest om burgers te raadplegen), werd met alleen de tegenstem van LMG aangenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu