GroenLinks en ChristenUnie Groningen willen weten hoeveel Groningers mogelijk financiële hulp mislopen omdat ze bang zijn dat ze terug moeten betalen

Foto: Pixabay.

Zo’n 170.000 huishoudens die recht hebben op een uitkering maken hier geen gebruik van, omdat ze door een ‘focus van rechtmatigheid en controle’ door gemeenten geen hulp meer durven vragen. GroenLinks en de CU willen weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen.

Dat 35 procent van de Nederlandse huishoudens die recht hebben op een uitkering deze niet durven aan te vragen blijkt uit een rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het past ‘in een zorgwekkende trend van mensen die de overheid niet langer vertrouwen of de regels te ingewikkeld vinden’, stellen GroenLinks en CU.

Mensen moeten bij de overheid kunnen aankloppen

Raadslid Peter Rebergen (CU): ,,Dit aantal roept bij onze fractie veel zorgen en vraagtekens op. Sommige huishoudens kunnen elke extra euro goed gebruiken. Het kan niet zo zijn dat het wantrouwen zo groot is dat deze mensen niet bij de overheid aankloppen. Ook zijn er veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op bijstand. Met het gegeven dat Groningen één van de armste gemeenten van Nederland is, vragen wij het college hoe de landelijke cijfers zich verhouden tot de situatie in Groningen”.

Groot probleem

Nick Nieuwenhuijsen, raadslid GroenLinks noemt het een groot probleem ‘als inwoners hun sociale grondrechten niet meer durven uitoefenen omdat ‘het systeem’ te ingewikkeld of wantrouwig is geworden’.

,,Maar na tien jaar zware bezuinigingspolitiek, het kinderopvangtoeslagenschandaal en de gaswinningsproblematiek is het helaas geen verrassing. De gemeente moet zich goed bewust zijn van dit wantrouwen naar overheden toe en er alles aan doen dit weg te nemen.”

De fracties willen van het college weten hoeveel Groningers mogelijkerwijs hulp mislopen en wat hieraan kan worden gedaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu