Groningen Stad gaat superslordig met z'n afval om. Hoe kan dat?

Het is dé reden dat de gemeente Groningen een diftarsysteem overweegt: het afvalscheidingspercentage moet omhoog. Groningers gooien namelijk bovengemiddeld veel in de restvuilbak.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Inwoners van Groningen bieden maar 40 procent van hun afval gescheiden aan. Daarmee horen ze tot de slechtste scheiders van het land. Er zijn slechts twaalf gemeenten die het nog minder doen dan Groningen, waarbij grote steden als Den Haag (15 procent), Amsterdam (16 procent) en Rotterdam (22 procent) de kroon spannen. Maar in de meeste gemeenten wordt veel meer gescheiden: het landelijk gemiddelde ligt op 66 procent.

De kaart verbeeldt het gemiddelde percentage afval dat in 2018 werd gescheiden per gemeente. Klik op de gemeenten voor meer info. Je kunt in- en uitzoomen en de kaart verschuiven.

Weinig scheiden hoort bij grote stad

De gemeente hoopt daar de komende jaren verandering in te brengen. Er komen veel meer faciliteiten om bijvoorbeeld textiel, glas, papier en GFT apart aan te bieden, en waarschijnlijk ook een nieuw systeem voor de afvalstoffenheffing. Dan wordt het ook financieel aantrekkelijk om verschillende afvalstoffen elk in hun eigen container te gooien: je betaalt namelijk minder naarmate je minder grijze zakken restafval weggooit.

Hoe kan het eigenlijk dat zo’n financiële prikkel nodig is, in een stad die zichzelf toch graag als groen en progressief ziet? Weinig afvalscheiden hoort simpelweg bij grote steden, verklaart Cherryl Naarden, die zich met afval en circulariteit bezighoudt voor de afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat.

Meer hoogbouw? Minder afvalscheiding

,,In grote steden is meer hoogbouw dan in kleinere steden en in dorpen’’, zegt Naarden. ,,En we zien dat bewoners van hoogbouw veel minder scheiden. Ze hebben vaak gebrek aan ruimte voor opslag van afval, zowel binnen als buiten.’’ De ondergrondse container in de straat, waarvan flatbewoners gebruik maken, is een anonieme voorziening: van iedereen tegelijk en dus van niemand. ,,Dat is echt anders dan wanneer de container in je eigen tuin staat. En de sociale cohesie en controle is in grotere steden ook nog een stuk minder.’’

Linda Nijenhuis van de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal bevestigt: hoe verstedelijkter een gebied is, des te meer gooien de bewoners alles bij elkaar in één vuilnisemmer. ,,In hoogbouw vraagt het echt wat van mensen om hun afval goed in te leveren. Ik woon zelf in een wijk waar het plastic en oud papier wordt opgehaald aan huis. Iemand in een flat moet het echt zelf ergens heen brengen.’’

Krijgt Groningen ook een diftar-effect?

Diftar motiveert over het algemeen wel om beter te gaan scheiden, zegt Nijenhuis. ,,Daarom is het aantal gemeenten dat met zo’n systeem werkt ook zo gegroeid.’’ Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een vorm van diftar. ,,Een jaar of vijf, zes geleden was dat echt nog niet zo. Maar vooral plattelandsgemeenten voeren diftar in, de Randstad bijvoorbeeld niet.’’

Wat er in Groningen van het diftar-effect terecht zou komen, is volgens Naarden van WVL moeilijk in te schatten. ,,We zien wel positieve effecten bij gemeenten als Apeldoorn, Maastricht en Nijmegen’’, zegt ze. ,,Die zijn redelijk te vergelijken met Groningen qua inwonersaantallen en de verhouding tussen hoog- en laagbouw.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu