Groningen blaast zomerstremming Zuidelijke Ring af: bouwtijd verdubbelt tot zes jaar

De geplande stremming tussen 20 juli en 24 augustus komt te vervallen. Foto: DvhN

Aanpak Ring Zuid heeft de zomerstremming van de Zuidelijke Ringweg in Groningen afgeblazen. Daarmee verdubbelt de bouwtijd tot zes jaar. De oplevering wordt nu in 2024 verwacht.

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid hoopt dat alsnog te vervroegen, maar heeft nog geen idee hoe dat moet.

In juni werd al bekend dat de bouw was vertraagd. De tegenvaller zou met een jaar worden teruggebracht met een gedeeltelijke ‘zomerstremming’: verkeer naar Hoogezand zou tussen het Julianaplein en de Europaweg vijf tot zes weken niet over de ringweg kunnen rijden.

Aannemer Herepoort bestelde vier machines om een damwand van een kilometer lang en 30 meter diep te slaan in de middenberm van de bestaande weg. Dat zou de bouw van de verdiepte ligging versnellen. Maar Aanpak Ring Zuid wil het niet. Het bouwplan voor de verdiepte ligging is niet veilig genoeg.

Veiligheid tijdens bouw was niet gewaarborgd

,,We zijn er niet van overtuigd dat Herepoort de verdiepte ligging kan bouwen zonder gevolgen voor gebouwen, groen en kabels en leidingen’’, maakte de Groninger wethouder Paul de Rook (D66) woensdagmiddag bekend. ,,Het is jammer dat we het besluit hebben moeten nemen, maar we kunnen met veiligheid geen risico’s nemen.’’

De Rook is als lid van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid verantwoordelijk voor de weg. De Rook spreekt van ‘erg vervelend nieuws’ voor omwonenden, bedrijven en weggebruikers. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66), voorzitter, was bij de bekendmaking afwezig.

Losse schroeven?

De Rook vindt niet dat het project of de samenwerking met de aannemer nu op losse schroeven staat. ,,Dit is geen nieuw hoofdstuk. We borduren voort op de afspraken over kwaliteit en een realistische planning die we in juni met de aannemer hebben gemaakt toen de vertraging duidelijk werd. De ‘zomerstremming’ kwam daarvoor als het ware te vroeg.

Rijstrookwisselingen gaan door

Omwonenden hebben de afgelopen maanden erg veel last gehad van de aanleg van een tijdelijke weg aan de noordkant van de ringweg. Verkeer richting Drachten maakt daar al gebruik van. Dat blijft ook zo. Volgens directeur Ton Swanenberg van de projectorganisatie verhuist het verkeer richting Hoogezand later deze zomer, volgens plan, naar de oude westbaan. ,,De aannemer heeft dan de handen vrij aan de zuidkant van de weg, waar het nieuwe deel komt te liggen.’’

Volgens Swanenberg heeft de aannemer de komende tijd genoeg te doen rond de ringweg. Het gaat dan nog steeds om voorbereidingen en kleine onderdelen van het definitieve ontwerp. Definitieve uitvoeringsplannen voor de weg zijn nog niet goedgekeurd.

Regionale bouwers onder leiding van Duitse bouwreuzen

De ringweg wordt gebouwd door de speciaal opgerichte bouwcombinatie Herepoort. Die bestaat uit vier regionale wegenbouwers (Oosterhof Holman Infra Grijpskerk, Koninklijke Sjouke Dijkstra Leek, Roelofs Wegenbouw Den Ham Overijssel en Jansma Drachten) en Züblin Nederland onder leiding van Max Bögl Nederland.

Zij hadden toen al een jaar aan de ringweg gerekend en getekend. Volgens Aanpak Ring Zuid heeft de vertraging geen financiële gevolgen voor de opdrachtgever.

 Ongeveer een kwart van het budget (721 miljoen euro) is gereserveerd voor tegenvallers. Eind vorig jaar was het nog een en al jubel over de ringweg. De zaken stonden er zo florissant voor dat drie overgebleven wensen aan het plan werden toegevoegd.

De eerste grote tegenvaller bij de bouw was de mislukte bouw van de Helperzoomtunnel in mei dit jaar.

Nieuws

menu