Groningen gaat (net als vorig jaar) niet in beroep tegen gasbesluit van minister Wiebes

Ontmanteling van een gaswinningslocatie in Ten Post. Foto: Archief Kees van de Veen.

Groningse overheden gaan net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. In plaats daarvan sturen ze een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren waarin ze onder andere vragen de gaswinning medio 2022 echt stop te zetten en oproepen tot snellere versterking en betere schade-afhandeling.

De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren komt van de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

De regio gaat niet in beroep omdat ze ervan overtuigd is dat een beroepsprocedure niet leidt tot een lagere gaswinning, een versnelling in de versterkingsopgave en een verbetering van de schade-afhandeling.

Gaswinning in 2022 echt stoppen

Minister Wiebes heeft besloten dat NAM in het komende gasjaar (1 oktober 2020 tot 30 september 2021) maximaal 8,1 miljard kuub aardgas mag winnen. Dat is minder dan waar Wiebes in juni nog van uitging. In haar brief doet de regio een appèl op de minister om de gaswinning medio 2022 echt stop te zetten en naar een oplossing te zoeken als de leveringszekerheid na 2022 onder druk komt te staan. Als de oplossing hiervoor bestaat uit het ombouwen van de opslag bij Grijpskerk, wil de regio dat de veiligheid van omwonenden daar geborgd wordt.

Maatschappelijke ontwrichting

De regio vraagt ook om snellere versterking en schade-afhandeling en benadrukt de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van schade. ,,Juist dat raakt de Groningers hard. Groningers verdienen veiligheid én duidelijkheid.”

Gaat het om schade-afhandeling, dan benadrukt de regio in haar brief dat ook het wettelijk bewijsvermoeden moet gelden voor inwoners die op het grensvlak van het Groningenveld en een andere vorm van mijnbouw wonen en leven. Zij hebben vaak te maken met een stapeling van schade. De regio wil de versterking en de schade-afhandeling door de brief rechtstreeks met de ministers bespreken en niet via een beroepsprocedure.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen en de Veiligheidsregio de brief aan de ministers ondersteunen, is nog niet bekend. Hierover moet nog worden vergaderd.

Nieuws

Meest gelezen

menu