Groningen hengelt met allesomvattend akkoord voor bevingsgebied naar miljarden van het rijk (maar over de inhoud wordt nog druk gediscussieerd)

Groningse bestuurders hopen dat er snel een miljardenakkoord wordt ondertekend met het rijk om een einde te maken aan de haperende versterking.

Bevingschade.

Bevingschade. Foto: Kees van de Veen

Er wordt gesproken over een deal, waarbij mensen die de toezegging hebben dat hun huis wordt aangepakt, niet met lege handen achterblijven als de versterking wordt afgeblazen. Zij zouden financieel moeten worden gecompenseerd voor het lange wachten.

Geld voor gelijke behandeling

Volgens het rijk hoeven door de versnelde afbouw van de gaswinning en de afgenomen seismische dreiging bij nader inzien minder huizen in het bevingsgebied te worden versterkt. Daardoor dreigt tweespalt te ontstaan in dorpen en wijken waar een aantal bewoners wel, en andere na herbeoordeling geen versterkte woning krijgen.

De regio wil geld van het rijk om buurt- en dorpsgenoten zoveel mogelijk gelijk te kunnen behandelen. Compensatie is ook gewenst voor mensen die jaren ‘in de wacht’ stonden en het onderhoud aan de woning of bedrijfspand hebben uitgesteld.

‘Soms doe je een stapje vooruit en soms weer een stap terug’

Een woordvoerder van commissaris van de Koning René Paas wil niet bevestigen dat de Groningse bestuurders op het punt staan een akkoord te tekenen waar 1,5 tot 2 miljard euro mee gemoeid is. ,,Soms denk je dat je er bent en dan ben je er niet. Ik kan niet zeggen dat we er zijn. Het rijk wil ook een akkoord en we zijn in goed gesprek met elkaar. Soms doe je een stapje vooruit en soms weer een stap terug. We hopen dat afspraken waar de Groningers iets aan hebben, snel ondertekend kunnen worden.’’

Volgens de woordvoerder van Paas is het duidelijk dat rijk en regio richting de Groningers eindelijk eens klare wijn willen schenken. ,,Dit gaat over het bieden van duidelijkheid en perspectief.’’ Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl wil nog niet op het akkoord ingaan. ,,Het ligt er nog niet. Er wordt nog druk over gesproken.”

‘Hoe sneller, hoe beter’

,,Het is nog veel te vroeg om iets over het akkoord te zeggen”, zegt woordvoerder Jules van de Ven van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ,,De gesprekken lopen nog. We kunnen nog niets zeggen over de uitkomst of over de inhoud. Die staat nog helemaal niet vast. Er is nog lang geen overeenstemming bereikt.”

Wanneer het akkoord wel rond is, is nog ongewis. ,,Hoe sneller, hoe beter”, zegt Van de Ven. ,,Meer kan ik er nog niet over zeggen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu