Groningen investeert in fittere inwoners

FOTO ARCHIEF DVHN

Bijna de helft van de Groningers is te zwaar en beweegt te weinig. Om daar verandering in te brengen investeert de provincie Groningen tot 2020 een half miljoen euro per jaar.

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en mensen moeten er zin in hebben. Dat zijn belangrijke uitgangspunten van provincie Groningen. Om hiervoor te zorgen worden sportevenementen georganiseerd, wordt sporten en bewegen aantrekkelijker gemaakt en wordt meer geïnvesteerd in kwetsbare groepen zoals gehandicapte sporters.

,,Inwoners van de provincie Groningen zijn zwaarder dan mensen in de rest van Nederland. Vooral in Oost-Groningen”, zegt gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66).

Sporten moet leuker worden

Het uitgangspunt van het project is dat Groningers fitter worden, waardoor ze meer grip op hun toekomst krijgen en beter kunnen meedoen in de maatschappij.Om sporten leuker te maken heeft de provincie geld vrijgemaakt om samen te werken met de gemeenten. Bewegen moet leuker worden door bijvoorbeeld mooie fietspaden aan te leggen, waar mensen graag over heen fietsen.Ook worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jongeren niet afhaken als ze aan het sporten zijn.

Kennis over sport

De provincie vindt het verder belangrijk dat mensen weten waar ze informatie over sport kunnen krijgen. Daarvoor werkt ze samen met Sportplein Groningen, een samenwerkingsverband van negen organisaties uit de sport, het onderwijs en de overheid.

De komende jaren gaat Sportplein Groningen nog meer samenwerken met gemeenten en het bedrijfsleven.

Zodra Provinciale Staten heeft ingestemd met deze plannen wordt het programma verder ingevuld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu