Groningen krijgt 4 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van proeftuin De Wijert

De Wijert wordt aardgasvrij gemaakt. Foto: Koen Suyk

De gemeente Groningen krijgt 4 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het aardgasvrij maken van De Wijert. Deze wijk is geselecteerd voor de tweede ronde proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Met het Programma Aardgasvrije Wijken stimuleert het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Doel is meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken en van elkaar te leren.

‘Deze proeftuin is een erkenning van het ministerie voor Groningen als koploper in het aardgasvrij maken van wijken’, stelt wethouder Philip Broeksma in een persbericht.

Warmtenet in De Wijert

De Wijert is één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. In de Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar afgesproken om onder de noemer Wijkdeal De Wijert samen te werken aan een vitale en leefbare wijk.

Binnen Wijkdeal De Wijert wordt gewerkt aan een betaalbare en daarmee toegankelijke overgang naar een aardgasvrije wijk.

De aanleg van een warmtenet in De Wijert staat na 2030 gepland. Met de 4 miljoen euro van het Rijk kan het voorwerk gedaan worden zodat de daadwerkelijke aansluitingen op het warmtenet straks sneller kunnen plaatsvinden. Het gaat om 747 woningen en 17 bedrijfsgebouwen ten noorden van de Van Iddekingeweg.

Programma Aardgasvrije Wijken

In oktober 2018 werden de eerste 27 proeftuinen aardgasvrije wijken geselecteerd. Eind 2019 hebben alle 355 gemeenten een uitnodiging ontvangen om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen.

In totaal hebben 71 gemeenten een aanvraag ingediend. Negentien gemeenten krijgen een rijksbijdrage voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu