Groningen krijgt met De Suikerzijde een mooie nieuwe wijk, maar de gifbelt blijft en wordt een park. Bewoners snappen er niets van: 'Dit laat je toch niet na aan je kinderen?'

De gemeente Groningen voelt niets voor het opruimen van de giftbelt van de voormalige stortplaats De Halm tussen Hoogkerk en Groningen. De verontreinigde stortplaats ligt in een toekomstig park bij de nieuwe wijk De Suikerzijde met 5000 woningen.

Een artist impression van het Pioniersplein, één van de pleinen die aan de noordkant van de Suikerzijde moet komen.

Een artist impression van het Pioniersplein, één van de pleinen die aan de noordkant van de Suikerzijde moet komen. Afbeelding: Gemeente Groningen

,,Dit laat je toch niet na aan je kinderen?’’, zegt Rutger Noordam, bestuurslid van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). ,,Als je in zo’n groot gebied een compleet nieuwe woonwijk, een mooi groot park, een station en nieuwe fiets- en voetpaden aanlegt, is het toch goed om zo’n gifbelt te saneren? Niets doen is onbegrijpelijk.’’

Noordam heeft zijn hoop gevestigd op de gemeenteraad, maar is niet erg hoopvol na een digitale vergadering. ,,Ik heb gezegd hoe wij er over denken, maar mijn verhaal leek dood te vallen. Partijen gingen er niet mee aan de haal.’’

Volgens de Vereniging Wijkraad Hoogkerk is de stedelijke ontwikkeling aan de westkant van Groningen een uitgelezen mogelijkheid om de wijken Vinkhuizen, Hoogkerk en De Suikerzijde met een schoon en niet verontreinigd park aan elkaar te verbinden.

Zware metalen en mogelijk ook asbest

Bij het terrein bij voormalige kartonfabriek De Halm is in de periode 1960-1991 bouw- en sloopafval gestort dat mogelijk ook asbest bevat. Er zijn ook zware metalen aangetroffen.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gaat het om een stortplaats met een geringe omvang van 1,4 hectare. ,,Qua oppervlakte is dat tien procent van het totale park. Met de sanering is een bedrag gemoeid van tien tot twaalf miljoen euro. De hoge kosten wegen niet op tegen de maatschappelijke voordelen. Daar komt bij dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.’’

Noordam betreurt dat de wethouder niet verder komt dan een pure afweging van de kosten. ,,Jammer dat het altijd alleen draait om geld. De gifbelt oogt als een stukje natuur met hoge bomen erop. Maar het gegeven dat de bodem verontreinigd is, voelt heel dubbel. Het is geen probleem dat al jaren wringt, maar wat je wil is dat er eindelijk iets aan gedaan wordt.’’

Verbazingwekkend

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk vindt het verbazingwekkend dat een groot deel van de gemeenteraad zich wel druk maakt over behoud van natuur ten westen van de stad, maar zwijgt over de gifbelt.

Noordam: ,,Het is een dikke verontreinigde plek. Daar moet dan maar een hek omheen. Het is teleurstellend dat de raad dit niet oppikt. De hoorzitting was niet onrespectvol, maar we zijn er niets mee opgeschoten. Dit probleem lijkt nog niet echt doorgedrongen tot de raad.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu