Groningen laat met publicatie van bouwvergunning

FOTO PIXABAY

De gemeente Groningen heeft verzuimd een groot aantal verleende omgevingsvergunningen op tijd te publiceren.

Geen grote problemen

Woordvoerder Eddy Beuker geeft het verzuim van de gemeente ruiterlijk toe. Hij verwacht echter niet dat deze omissie grote problemen veroorzaakt. Enkele bewoners van de Lage der A en de Hoge der A zijn een andere mening toegedaan. Tegen de verbouwing en ophoging met één verdieping van een pand aan de Lage der A hadden zij graag op tijd bezwaar gemaakt.

Gewoonte

De gemeente heeft als gewoonte om wekelijks op woensdag op de website de lijst van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen te publiceren. De vergunning voor de verbouw van het pand aan de Lage der A is al in september vorig jaar binnengekomen en niet lang daarna verleend. Pas deze week kwam het project op de digitale lijst te staan.

,,We wisten dat een buurman bezwaar tegen de plannen had en die hebben we persoonlijk en in allerijl geïnformeerd. We lopen een bepaald risico, omdat deze persoon alsnog kan besluiten in bezwaar te gaan. Mocht zijn bezwaar gehonoreerd worden dan heeft de eigenaar van het te verbouwen pand een probleem. Dat is het risico wat wij door de omissie lopen’’, zegt Beuker.

Om er aan toe te voegen dat het bouwplan binnen het bestemmingsplan valt en het bezwaar van de buurman tegen de bouw eerder door de gemeentelijke bezwaarcommissie is afgewezen.

Los van fout

Dat het werk aan het pand stil heeft gelegen staat los van de procedurele fout rond de verlening van de vergunning. ,,Er was sprake van een sloop-stop, omdat in het pand asbest bleek te zitten en de hoeveelheid sloopafval meer was dan 10 kubieke meter. Er is nu een sloopplan en een plan voor de sanering van het asbest. De aannemer mag met zijn werk doorgaan.’’

Vorige week, op woensdag 9 maart, viel op de website van de gemeente Groningen te lezen dat 26 omgevingsvergunningen voor uiteenlopende zaken dertien weken te laat zijn gepubliceerd. De lijst had al op 18 december moeten verschijnen. De wettelijke beroepstermijn om tegen verleende vergunningen te protesteren is zes weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu