Groningen: referendum is complex en kost minstens 4 ton per keer

Verkiezingen organiseren in coronatijd is een hele opgave. Foto: Archief ANP

De invoering van een referendum in de gemeente Groningen wordt een complexe en kostbare aangelegenheid. De kosten liggen per volksraadpleging minimaal op 400.000 euro.

Invoering op korte termijn is daarom onverstandig, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Voor een ‘goed en zorgvuldig debat’ is volgens het college meer tijd nodig.

Oppositie wil volksraadpleging over diftar-huisvuilinzameling

Oppositiepartijen SP, Stadspartij, 100%Groningen, PVV en Student&Stad willen al op 22 april de knoop doorhakken over een nieuwe verordening die het mogelijk moet maken de bevolking te raadplegen over actuele politieke kwesties. Daardoor zou bijvoorbeeld de mening van de Groningers worden gepeild over de invoering van een nieuw gescheiden afvalinzamelingssysteem.

Het plan van B en W om in Groningen over te stappen op zo’n zogeheten diftar-systeem is politiek omstreden. Het college wil er in mei een besluit over nemen, maar de raad is verdeeld over de voordelen. Vooral de SP wil een volksraadpleging over de kwestie, maar de nieuwe herindelingsgemeente kent nog geen verordening die zo’n referendum mogelijk maakt.

Diftar beloont afvalscheiding: betalen per ‘grijze’ zak of bak

Het college wil een nieuw afvalsysteem invoeren om de Groningers te stimuleren hun huisvuil zoveel mogelijk te scheiden. Bij ‘diftar’ betalen zij een vergoeding op basis van het aantal ‘grijze’ zakken of containers met afval dat niet in de groenvergister of composteerinstallatie kan, maar alleen in de vuilverbrander kan worden verwerkt.

Haren kent al van voor de herindeling zo’n systeem, maar Groningen heeft er enkele jaren geleden bewust niet voor gekozen. De raad oordeelde indertijd dat het niet realistisch zou zijn in de stad met zijn vele flats en hoogbouwappartementen. Ook vreest de politiek voor illegale afvaldump.

Raad beslist in mei: diftar óf veel meer containers

Op 27 mei hakt de raad in principe de knoop door: diftar invoeren óf de afvalscheiding zoveel mogelijk stimuleren door op grote schaal inzamelpunten voor recyclebaar groente-, fruit- en tuinafval, glas en blik bij te plaatsen in de stadswijken en dorpen. De oppositie blijft tegen diftar en ook binnen de coalitiepartijen is de keus nog geen uitgemaakte zaak.

Of de Groningers daar voor die tijd nog een stem in krijgen, is echter twijfelachtig gezien het collegeadvies over invoering van een referendum. De gemeente zit voor jaren aan zo’n verordening vast en daarom moet er grondig over de spelregels worden nagedacht. Het is volgens het college een zeer kostbaar instrument ,,dat zorgvuldig en selectief ingezet dient te worden’’.

Opzetten van referendum vraagt veel extra inzet ambtenaren

B en w becijferen de kosten op minstens 4 ton per keer. Referenda vragen volgens het college veel inzet van ambtenaren, van de procedure voor het aanvragen van zo’n raadpleging en het opstellen van stemformuleren tot het bepalen van de uitslag en de controle op een ordentelijke stemming.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu