Groningen handhaaft strenger op coronaregels (en lachgas gaat vanaf 20 uur in de ban)

Het wordt strenger in de stad. Foto: Reyer Boxem

De Veiligheidsregio Groningen scherpt de handhaving van de coronaregels fors aan. Volgens voorzitter Koen Schuiling komen er binnen twee weken enkele tientallen toezichthouders bij in de provincie.

De VRG verwacht in de loop van volgende week een overzicht van de beschikbare toezichtcapaciteit. Daarna wordt volgens Schuiling in overleg met de burgemeesters van de twaalf gemeenten bekeken hoe veel en op welke knelpunten en het toezicht wordt opgevijzeld.

Na alcohol en softdrugs ook lachgas in ban in binnenstad

,,De lijn is: strak en streng’’, zegt Schuiling. In dat verband past ook de verdere aanscherping van de regels in de Groningse binnenstad. Vanaf vanavond mag van 20 uur tot 7 uur in de morgen geen lachgas worden verkocht of gebruikt in het uitgaansgebied binnen de diepenring.

Sinds de aanscherping van de coronaregels op 14 oktober gold dat al voor alcohol en softdrugs maar lachgas viel daar nog buiten. Dat wordt nu gelijkgetrokken omdat de verkoop een aanzuigende werking heeft en gebruikers slecht of niet zijn aan te spreken op overtreding van de regels.

Regionale ‘corona-commandanten’ voor meer coördinatie in handhaving

De VRG heeft bovendien een regionaal commandant aangesteld die moet zorgen voor meer coördinatie in toezicht en handhaving tussen gemeenten en politie. De politie zelf heeft tegelijkertijd eveneens een noordelijk corona-commandant benoemd.

De personele inzet van politie en gemeenten blijkt in de praktijk ,,van grote betekenis voor de naleving’’, constateert Schuiling. Over het algemeen laten Groningers die de regels in de wind slaan zich volgens hem goed corrigeren als ze op hun gedrag worden aangesproken door toezichthouders. ,,Maar ook hier worden de lontjes korter.’’

‘Lontjes worden korter’: zorg en toezichthouders zien meer agressie

Dat uit zich volgens de VRG-voorzitter ook in de bejegening van hulpverleners en toezichthouders op straat. ,,Die is niet altijd even prettig.’’ Ook GGD-directeur Jos Rietveld ziet dat zijn medewerkers vaker agressief worden benaderd door cliënten die naar hun eigen oordeel niet goed of niet snel genoeg worden geholpen of weigeren een mondkapje te dragen.

Sinds deze week is de nieuwe beleidslijn van het Veiligheidsberaad, het landelijke overleg van de Nederlandse veiligheidsregio’s: bijovertreding van de regels volgt een officiële waarschuwing en registratie, bij de tweede wordt er beboet. Schuiling verwacht volgende week de eerste cijfers hoe vaak dat nodig blijkt in Groningen.

Schuiling gaat niet mee in ‘speculatie’ over lockdown

Schuiling sluit zich niet aan bij het pleidooi van zijn collega Arjen Gerritsen van de Veiligheidsregio Twente, deze week, voor een totale lockdown. ,,Dat zijn zeer zware maatregelen: we moeten de samenleving niet belasten met ‘als/dan’-speculaties.’’

Schuiling wilde vrijdag na afloop van het VRG-beraad van de Groningse burgemeesters evenmin vooruitlopen op verdere aanscherping van de maatregelen waarover zijn Nijmeegse collega en Veiligheidsberaad-voorzitter Hubert Bruls diezelfde middag sprak met het kabinet,

GGD bezorgd: ‘Je ziet het virus nu het Ommeland intrekken’

Vooralsnog blijft de corona-situatie in de provincie Groningen officieel ‘ernstig’, zegt GGD-directeur. Het aantal nieuwe positieve testen schommelt al enkele weken tussen de 1100 en 1200. Dat komt neer op en gemiddelde van 200 gevallen per 100.000 inwoners. Daarmee zit Groningen landelijk gezien nog steeds erg laag, maar de trend baart wel zorgen.

Die zorg betreft vooral de verschuiving van Stad naar de rest van de provincie, stelt Rietveld. Volgens de GGD-directeur ligt het corona-zwaartepunt nog steeds op de provinciehoofdstad. ,,Maar je ziet het virus nu het Ommeland intrekken.’’ Zorgwekkend is bovendien de verschuiving naar oudere leeftijdsgroepen.

Verschuiving van jong naar oud bij positieve testen baart zorgen

Aan het begin van de huidige ‘tweede golf’ betroffen driekwart van de nieuwe besmettingen jongeren onder de 30 jaar, inmiddels ligt dat op 40 procent. De helft van de nieuwe positieve testen zit in de categorie van 30 tot 65 jaar en 10 procent gaat om 65-plussers. ,,Vooral dat laatste baart zorgen omdat die leeftijdsgroep het meest bevattelijk is voor de ziekte.’’

De coronasterfte blijft in Groningen volgens Rietveld ,,met straatlengte afstand’’ het laagt van Nederland. De afgelopen week liep het aantal Groningers dat aan het virus overleed met drie op naar 26.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu