Groningen snakt naar nieuw verkeerscirculatieplan

Toenmalig verkeerswethouder Jacques Wallage buigt zich in 1977 over het fonkelnieuwe en omstreden verkeerscirculatieplan.

Groningen maakt zich op voor de komst van een nieuw verkeerscirculatieplan dat de stad in sectoren verdeelt en verkeer zoveel mogelijk over de ringweg leidt.

Even door de stad van de ene wijk naar de andere wijk rijden is straks, als het aan GroenLinks en andere partijen ligt, geen vanzelfsprekendheid. De stad wordt verdeeld in sectoren en het verkeer van en naar de wijken die hierin zijn ondergebracht moet als het even kan over de ringweg.