Groningen steekt nog eens 9 miljoen euro in veelbesproken Dubbele Dijk: experts zien geen grond voor kritiek op 'dure' pachtprijs en 'verboden staatssteun'

De provincie Groningen steekt nog eens bijna 9 miljoen euro in het veelbesproken Dubbele Dijk-project bij Bierum. Dat geld is nodig voor de aanleg van de zeewater-inlaat die een centrale rol vervult in het proefproject.

Het Dubbele Dijk-project bij Bierum.

Het Dubbele Dijk-project bij Bierum. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Met het Dubbele Dijk-project experimenteren de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap Noorderzijl met een nieuwe vorm van dijkversterking. De proef combineert de noodzakelijke versterking van de zeedijk bij Bierum met natuurontwikkeling, ‘zilte’ landbouw en de opvang van slib uit het wad.

Project combineert dijkversterking met natuur en ‘zilte’ landbouw

Nieuws

menu