Groningen steekt ruim 3 ton in hinder-app: 'Zo kunnen we beter zien of ons geurbeleid functioneert'

Zwavel, chemie, rook, brandstof, plastic, zuur, asfalt, ammoniak. Zodra Groningers ruiken dat er een ‘industrieel’ geurtje in de lucht zit, kunnen ze dat straks melden via een App.

Gedeputeerde Staten steken 315.000 euro in de ontwikkeling van zo’n melder. De provincie kan met de geur-app beter controleren of en wanneer er stankoverlast is en hoe die zich ontwikkelt. ,,Zo kunnen we beter zien of ons geurbeleid functioneert’’, zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA).

Koploper

Volgens hem is Groningen koploper bij de ontwikkeling van de nieuwe techniek. ,,Als het straks allemaal goed werkt, zijn omliggende gebieden misschien ook geïnteresseerd en kan het misschien uitgroeien tot een landelijk systeem.’’

Op een kaart, gebaseerd op de afgegeven vergunningen, kun je al zien dat bewoners van het Duitse plaatsje Rysum hinder kunnen ondervinden van de industrie in Delfzijl. Dat is nu nog theorie. Aan de hand van de geurapp zal in de toekomst duidelijk worden of er aan de overkant van de Dollard daadwerkelijk overlast is.

Aan de Nederlandse kant van bedrijventerrein Oosterhorn wordt sinds 2018 al een Luchtapp getest door 48 inwoners van het gebied tussen Termunterzijl, ‘t Waar, Appingedam en Delfzijl. Er deden ook bedrijven mee. Maatschappelijke organisaties en de gemeente keken over de schouder mee.

Zwavellucht

De informatie werd vergeleken met de informatie van het meetnet luchtkwaliteit van TNO (eerst vier, later acht stations). Zwavellucht (53,1 procent) werd het meest gemeld. Van de andere geurtjes kwamen chemische lucht (15,2 procent) en afvallucht (11,2) ook in de top drie.

Op basis van windgegevens wijst de App mogelijke veroorzakers aan. Bedrijven kunnen dat vervolgens erkennen of ontkennen. Ze kunnen de App ook gebruiken om buurtbewoners bij voorbaat te waarschuwen voor stankoverlast bij bepaalde werkzaamheden.

Volgens Van Dekken lijkt het zeer de moeite waard om de combinatie Luchtapp met een Meetnet uit te bouwen tot een volwaardige (geur)Hinderapp voor de hele provincie. ,,We beginnen na Delfzijl met Het Hogeland (Eemshaven). Het gaat ons echt om industriële uitstoot. Niet om mestlucht of houtkachels.’’

Nieuws

menu