Groningen stond op scherp: professionals volgden training om jihadi's te herkennen

Een FN High Power, het soort pistool dat werd gevonden bij de 48-jarige IS-aanhanger uit Groningen. Bewerking: DvhN

Groningen staat sinds enige tijd op scherp om radicalisering te herkennen. Sinds het najaar van 2016 krijgen professionals - variërend van wijkagenten tot jongerenwerkers en hulpverleners - trainingen om signalen op te pikken.

Het is niet duidelijk in hoeverre de trainingen bijgedragen hebben aan de aanhouding dinsdag van de 48-jarige IS-aanhanger uit Groningen.

Speciale niet-publieke website

De Groningse professionals hebben na de training allemaal toegang gekregen tot een speciale, niet-publieke website, waar verontrustende signalen kunnen worden gemeld aan een gemeente-ambtenaar, die speciaal is belast met de bestrijding van extremisme, ook links- en rechts-extremisme.

„Die training heeft een dubbel doel”, zei deze ambtenaar eerder tegen DvhN. „We leren mensen wat ze moeten zien. Daarmee bouwen we ook een netwerk van vertrouwenspersonen, die geleerd hebben de signalen van radicalisering te herkennen.”

Vreemde gedragingen

Volgens de gemeente is dit systeem gemodelleerd naar Haags voorbeeld. De ambtenaar leest alle meldingen direct. „De meldingen gaan meestal over vreemde gedragingen, zoals: iemand wil geen hand meer geven aan vrouwen, is agressief tegenover zijn lerares, of iemand doet radicale uitlatingen.”

Het fijnmazige netwerkt strekt zich uit over maar liefst 180 organisaties. Burgemeester Den Oudsten: „Je merkt: we hebben dit heel serieus opgepakt.”

Nader onderzoek

Als de signalen ernstig zijn, worden die gedeeld met politie en justitie. Als ook die signalen hebben die mogelijk wijzen op radicalisering, kan worden besloten iemand nader te onderzoeken.

„Dan beleggen we een ‘casus-tafel’, waarbij we komen met een advies. We mogen niet ongebreideld alles en iedereen aanhaken en overal dossiers opvragen. Het doel is: hoe komen we in gesprek met die mensen”, aldus de ambtenaar.

Dan worden creatieve manieren gevonden om het contact te leggen, bijvoorbeeld voor overleg over een uitkering. „Het doel is altijd: ‘kan ik even met je praten’”, legt de ambtenaar uit. „We kunnen bijvoorbeeld een jongerenwerker vragen contact te leggen. Maar die krijgt niet alle voorhanden informatie. maar we willen terugkoppeling of hij redenen ziet om zich zorgen te maken.”

Nieuws

Meest gelezen

menu