Groningen valt in de prijzen met droomplannen over de nieuwe inrichting van de stad: voor 14 wegtypes is bedacht hoe daar meer groen, water en fiets- en wandelruimte kan komen

Groningen is met haar plannen voor de toekomstige inrichting van straten en pleinen internationaal in de prijzen gevallen.

Als Groningen de doorgaande weg voor het Hoofdstation weghaalt en het plein volgens de nieuwe richtlijnen inricht, kan er een plantsoen als dit komen.

Als Groningen de doorgaande weg voor het Hoofdstation weghaalt en het plein volgens de nieuwe richtlijnen inricht, kan er een plantsoen als dit komen.

Het gaat om een reeks ontwerpen voor meer groen, bomen, water en wandel- en fietsruimte in verschillende wegtypes, zoals aanrijroutes, verbindingswegen, bedrijventerreinen en woonerven in wijken en dorpen, binnen en buiten de bebouwde kom.

Urban design

Nieuws

menu