Groningen verliest veel rijksbanen

Groningen verliest veel rijksbanen

In de provincie Groningen verliezen naar verhouding veruit de meeste rijksambtenaren hun baan. Het ministerie van Wonen en Rijksdienst wil niet zeggen waar precies de klappen vallen.

In de provincie Groningen verliezen naar verhouding veruit de meeste rijksambtenaren hun baan. Het ministerie van Wonen en Rijksdienst wil niet zeggen waar precies de klappen vallen.

Uit de Kamerbrief die donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken, blijkt dat minister Stef Blok (VVD) het aantal rijksbanen in de provincie Groningen in de periode 2015-2020 verlaagt van 4290 naar 3752.

Dat verlies van 538 fulltime banen procentueel gezien (-12,5) aanmerkelijk hoger dan in andere provincies. ,,De rijksdiensten worden kleiner. Er komen gewoon minder ambtenaren'', zegt een woordvoerder van de minister. Na Groningen zijn Gelderland (-9,4), Zuid-Holland (-5,6) en Noord-Brabant (-5,3) de klos.

Het ministerie wil niet aangeven in welke rijksdiensten wordt gesneden. Dat heeft te maken met gesprekken die nog moeten worden gevoerd met bijvoorbeeld vastgoedeigenaren. Het schrappen van functies kan leiden tot herhuisvesting of vertrek van een dienst die nog een huurcontract heeft. Onderhandelingen daarover zijn in gang gezet of aanstaande, aldus het ministerie.

In de vertrekcijfers zijn de sectoren politie en rechtspraak niet meegenomen. Bij de Nationale Politie worden straks functies toebedeeld aan regio's en landsdelen en niet aan provincies. Het locatiebeleid van de Rechtspraak is landelijk gezien nog niet afgetikt.

Voor de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) is dit baanverlies een gelopen race. ,,We wisten dat dit eraan zat te komen. Er wordt landelijk stevig bezuinigd op rijksdiensten. We zetten in op compensatie. Als het Rijk nieuwe dingen begint, blijven we lobbyen om die naar Groningen te halen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu