Foto: DvhN

Het gevaar bestaat dat de gaswinning wordt afgebouwd en Groningen door alle bevingen met de brokken blijft zitten.

Wat het Groningse provinciebestuur betreft staat de versterking van Groningen in de kinderschoenen en moet een goedkope aftocht voor NAM en rijk worden voorkomen. ,,We hebben taaie gesprekken met het rijk’’, zei commissaris van de Koning René Paas tijdens het jaarlijkse prinsjesdagontbijt op het Provinciehuis.

Afspraken moeten worden nagekomen

Daarin gaven Gedeputeerde Staten een reactie op de miljoenennota. Als het aan de provincie ligt zijn in die taaie gesprekken met de ministers Kajsa Ollongren en Eric Wiebes de kaarten nog niet geschud. Paas: ,,Wat gebeurt er als de gaswinning afneemt en inzichten in techniek ervoor zorgen dat je minder hoeft te versterken? Wij willen de versterking in een volgende fase brengen. Dit betekent dat eerder gemaakte afspraken over schade-afhandeling en versterking moeten worden nagekomen. Hoe Groningen wordt achtergelaten, dat is waar we ons maximaal voor willen inzetten.’’

Aantal schademeldingen blijft hoog

Paas benadrukte nog eens dat de gasproblematiek in Groningen voor de zesde keer werd genoemd in de troonrede. ,,Een zinnetje is de troonrede is belangrijk, maar nog belangrijker is wat er daarna gebeurt.’’ Nog nooit was het aantal schademeldingen per week zo hoog en moeten alle zeilen worden bijgezet om van de versterking iets goeds te maken, aldus het college. Paas: ,,Iemand (oud-PvdA politicus Jan Schaefer, red) zei: in gelul kun je niet wonen, maar het zou ongepast zijn om dat aan de koning op te hangen.’’

‘Geen kluitjesvoetbal spelen’

De commissaris prijst het kabinet dat veel geld investeert in de Nederlandse economie. Een steunpakket van 11 miljard om de coronacrisis op te vangen en een groeifonds van 20 miljard voor grote investeringen. Paas: ,,In die zoektocht naar rendabele investeringen is altijd het risico dat we in Nederland kluitjesvoetbal spelen in een bepaald deel van het land en niet op zoek gaan naar het nieuwe.’’

‘Nederland kan wel wat Groningen gebruiken’

Volgens de commissaris wordt de regio ten opzichte van de Randstad onderschat en niet naar waarde geschat. ,,De Randstad levert de ene helft van wat we met elkaar verdienen (bruto nationaal product) en de regio het andere deel. We kunnen het kabinet helpen klimaatdoelstellingen te bereiken. Nederland kan wel wat Groningen gebruiken en dat staat of valt bij investeringen.’’

Paas doelt op de claim van honderden miljoenen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) waarmee het Noorden een aanzet wil geven tot een waterstofeconomie. ,,Dat fonds is gemaakt voor onze regio, dat geld spreid je niet als pindakaas uit over het land.’’ In het Noorden wordt vanuit het bedrijfsleven een sterke lobby gevoerd voor de komst van de Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Gedeputeerde Fleur Gräper onderstreept het belang van een snelle spoorverbinding maar kreeg in haar toelichting het woord Lelylijn niet over haar lippen. ,,Omdat je ook heel goed moet kijken naar het sneller maken van bestaande lijnen.’’

Hoe rijm je windmolens met toerisme?

Gedeputeerde Mirjam Wulfse vroeg aandacht voor de manier waarop het rijk tegen de invulling van het landschap aankijkt. In de Nationale Omgevingsvisie staat dat het straks mogelijk moet zijn om in gebieden wind- en zonneparken, landbouw, natuur, woningbouw en andere zaken dicht bij elkaar elkaar te combineren. Het ene sluit het andere niet uit. ,,Ik vind dat Groningen zelf moet gaan over de inrichting van het landschap, zeker als er keuzes moeten worden gemaakt.’’

Want hoe rijm je windmolens met toerisme? Wulfse: ,,Dat is de vinger op de zere plek. Oud-gedeputeerde William Moorlag zei al dat het energieprobleem grote invloed gaat hebben op het landschap. Uiteindelijk moet je wel kijken naar wat past. Dat geldt ook voor zonneparken en windmolens. Hoe behoud je karakteristiek landschap? De vraag is hoe je het landschap voor meer zaken kunt gebruiken. Dat mag niet een lukrake optelsom zijn van de meest uiteenlopende functies.’’

Zelf greep houden op inrichting landschap?

Wulfse stelt vast dat het rijk een strakkere regie wil voeren en zich meer gaat bemoeien met de inrichting. ,,Daar maken we ons zorgen over. De rijkscoördinatieregeling die hier al is gebruikt, is niet altijd de beste.’’ De gedeputeerde doelt op versnelde procedures die zijn gebruikt om windparken met versnelde procedures aan te leggen. ,,Het beste is om als provincie en gemeenten met een sterke eigen agenda te komen’’, zegt Wulfse. Hoe beter onze plannen voor de inrichting van ons landschap zijn, hoe meer regie we kunnen houden op wat hier gebeurt. Dat mag niet in Den Haag worden bepaald.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu