Foto: DvhN

Het gevaar bestaat dat de gaswinning wordt afgebouwd en Groningen door alle bevingen met de brokken blijft zitten.

Wat het Groningse provinciebestuur betreft staat de versterking van Groningen in de kinderschoenen en moet een goedkope aftocht voor NAM en rijk worden voorkomen. ,,We hebben taaie gesprekken met het rijk’’, zei commissaris van de Koning René Paas tijdens het jaarlijkse prinsjesdagontbijt op het Provinciehuis.

Afspraken moeten worden nagekomen

Nieuws

menu