Groningen wil toch meedoen aan 'wietproef' ondanks kritiek coffeeshops

Groningen Burgemeester Peter den Oudsten wil Groningen toch aanmelding voor de landelijke proef met de legale wietteelt ondanks grote bezwaren bij de coffeeshops in de stad.

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad. Nederlandse gemeenten hebben tot 10 juni de tijd om te beslissen of ze willen meedoen aan een experiment waarbij coffeeshops vier jaar lang legaal worden bevoorraad door tien ‘staatstelers’.

Enthousiasme maakt plaats voor twijfels

Dat Den Oudsten nu meldt het voornemen te hebben zijn stad aan te melden, is opmerkelijk. Eerder gaf hij nog aan de gemeenteraad in die keus te willen betrekken. Hij stelde ook vraagtekens bij de randvoorwaarden die het ministerie van Justitie stelt. Veel steden die aanvankelijk enthousiast waren, twijfelen daar nu over. De branche zelf noemt ze onwerkbaar.

Zo moeten alle coffeeshophouders in de tien aan te wijzen proefgemeenten meedoen aan het experiment. Zij mogen alleen nog bij de staatstelers inkopen. De branche vreest dat die niet voldoende kwaliteit en keus kunnen leveren. Coffeeshophouders in Groningen waarschuwen dat klanten daarom uitwijken naar de illegale straathandel.

Stad Den Haag ziet af van deelname

Vorige week besloot de gemeente Den Haag niet mee te doen aan de proef. „Alles afwegende heeft het college te grote twijfels over de uitvoerbaarheid van het experiment. Dit weegt niet op tegen de enorme inspanning die we als gemeente zouden moeten doen”, zegt burgemeester Pauline Krikke.

Den Oudsten denkt daar anders over. ,,Bij een experiment zullen altijd onzekerheden zijn. Van tevoren is namelijk niet met zekerheid te zeggen hoe de markt zal reageren. Op voorhand heb ik geen aanleiding om aan te nemen dat door het experiment de illegale handel zal profiteren of dat andere openbare ordeproblemen zullen ontstaan.’’

Oplossing voor ‘achterdeur-problematiek’

Doorslaggevend vindt de burgemeester dat de proef mogelijk een oplossing oplevert voor het hudige ‘dubbele’ stelsel waarbij de verkoop door de overheid wordt gedoogd maar de teelt actief wordt bestreden. Het huidige systeem met een illegale achterdeur en een gedoogde voordeur werkt niet en werkt bovendien criminaliteit in de hand, aldus Den Oudsten.

De burgemeester heeft dinsdag een hoorzitting belegd over de ‘wietproef’ belegd. Daar zal de branche er nogmaals voor pleiten om af te zien van deelname, zegt eigenaar Ben Fokke van coffeeshops De Vliegende Hollander en Reykjavik. Zelf beraadt hij zich inmiddels op juridische stappen.

‘Rechtszaak als wij hiertoe worden verplicht’

,,Wij zullen een rechtszaak aanspannen als wij hiertoe worden verplicht’’, stelt Fokke. De randvoorwaarden die Justitie stelt zijn in zijn ogen onwerkbaar. ,,Dat vinden wij niet alleen, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.’’

Behalve de vrees voor het aantrekken van de illegale straathandel, heeft de branche nog een hele reeks kritiekpunten. Zo krijgen de coffeeshops in de proefgemeenten zes weken tijd om van hun huidige distributiesysteem over te stappen naar de staatsleveranciers.

Omschakeltijd te kort en grote veiligheidsrisico’s

,,Dat is veel te kort om alles om te bouwen’’, stelt Fokke. Ook ziet hij grote veiligheidsrisico’s. Coffeeshops mogen straks een handelsvoorraad van een week aanhouden, maar dat mag alleen in de zaak zelf worden bewaard. ,,Het risico op overvallen is groot. Dat kan gevaar voor klanten en personeel opleveren.’’

Nieuws

menu